Pytania i Odpowiedzi

Co jest rozumiane przez „nieszczęśliwy wypadek” w ramach Bezterminowego Ubezpieczenia na Życie?

W 4Life Direct dbamy o to, abyś rozumiał co obejmuje Twoja polisa. Dlatego też wszystkie definicje używane w ramach Bezterminowego Ubezpieczenia na Życie wyjaśnione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU):

Definicja pojęcia nieszczęśliwy wypadek"

Nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego konsekwencją jest śmierć ubezpieczonego, pod warunkiem, że śmierć ta nastąpi nie później niż 180 dni po dniu w którym nieszczęśliwy wypadek miał miejsce.

Proszę poprawić następujące błędy
*
*
*

Wyrażam zgodę aby 4Life Direct Sp. z o.o. kontaktowało się ze mną w sprawie produktów, usług i ofert, które mogą mnie interesować.
Wyrażam zgodę na kontakt:
telefoniczny E-mail

Pobierz dokumenty

Pieniądze z tytułu roszczenia zostały wysłane do mnie na czas. Najbardziej podobało mi się to, że w momencie, gdy wypełniłam wniosek i dostarczyłam akt zgonu, nie musiałam już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów od lekarzy.

Jolanta, 51 lat, Blachownia
Jolanta, 51 lat, Blachownia
Dołącz do nas

4Life Direct na Facebook.com 4Life Direct - Kanał You Tube 4Life Direct G+

Nagrody

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE