Pytania i Odpowiedzi

Czy moje dziecko/wnuczek może odzyskać pieniądze z tego ubezpieczenia?

Tak. Po ukończeniu 18 roku życia (jeśli w momencie przystępowania do ubezpieczenia wnuk miał mniej niż 10 lat) lub po ukończeniu 25 roku życia (jeśli w momencie przestępowania do ubezpieczenia wnuk miał więcej niż 10 lat), będziesz mógł podarować dziecku każdą złotówkę z wpłaconych składek z zastrzeżeniem, że kwota ta nie będzie mniejsza niż 2000 zł. Świadczenie to pomoże mu opłacić studia, koszty utrzymania, zaliczkę na samochód... cokolwiek! A polisa będzie dalej kontynuowana z tą samą niską dziecięcą składką jak teraz, dalej zapewniając Twojemu dziecku kub wnukowi ochronę na przyszłość.

4LIFE DIRECT NA ŚWIECIE