Vocare

4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa (dalej: „4Life Direct”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313549, będąca agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.

Klauzula Informacyjna       Serwis internetowy 4Life Direct używa cookies i podobnych technologii.      Polityka Prywatności