Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77

ZGŁOŚ

ROSZCZENIE

Poniżej znajdziesz spis potrzebnych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia z tytułu u003cstrongu003euszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.u003c/strongu003e

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wniosek o Wypłatę Świadczenia do wypełnienia – u003ca href=u0022https://www.4lifedirect.pl/wp-content/uploads/2024/06/4LD_PL_Wniosek-o-wyplate-swiadczenia_z-tytulu_uszkodzenia_ciala_NNW_Generali_204.06.18.pdfu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003ePobierz PDFu003c/strongu003eu003c/au003ernrnJak poprawnie wypełnić Wniosek o Wypłatę Świadczenia – u003ca href=u0022https://www.4lifedirect.pl/wp-content/uploads/2024/06/jak-wypelnic-wniosek-z-tytulu-nnw_2024.06.20-1.pdfu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003ePobierz PDFu003c/strongu003eu003c/au003e

Wniosek może być wypełniony oraz podpisany przez lekarza prowadzącego lecenie specjalistyczne lub lekarza POZ.rnrnWniosek – Oświadczenie lekarza do wypełnienia – u003ca href=u0022https://www.4lifedirect.pl/wp-content/uploads/2024/06/4LD_PL_Wniosek_oswiadczenie_lekarza_nnw_Generali_2024.06.18.pdfu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003ePobierz PDFu003c/strongu003eu003c/au003e

W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców.rnrnZapewniamy, że dane są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO.

u003cstrongu003eKarta informacyjna leczenia szpitalnegou003c/strongu003e (wypis ze szpitala) to dokument medyczny, który jest wydawany pacjentowi po zakończeniu hospitalizacji.

Taką dokumentacją jest np. dokumentacja ambulatoryjna z udzielenia pierwszej pomocy, karta medycznych czynności ratunkowych lub karta z SOR, wyniki badań obrazowych wraz z opisami.rnrnTaką dokumentacją jest np. protokół wypadkowy – protokół BHP, notatka służbowa Policji lub postanowienie Prokuratury – jeżeli było prowadzone postępowanie wyjaśniające. W takim przypadku potrzebny będzie również adres prokuratury, sądu, policji. Przydatna okazać się może również sygnatura sprawy.

W przypadku uszkodzenia ciała w trakcie podróży publicznym środkiem transportu dodatkowo wymagany jest

Takim dokument jest np. u003cstrongu003eważny bilet uprawniający do korzystania z publicznego środka transportu u licencjonowanego przewoźnika.u003c/strongu003e

W przypadku roszczenia z tytułu trwałego kalectwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku dodatkowo wymagane są

Dołącz kopię zwolnień lekarskich, tylko w przypadku, gdy takie zostały wystawione.

u003culu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003ePowiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościu003c/strongu003e – jako pierwsza instancja;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003eWojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościu003c/strongu003e – jako druga instancja;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003eRejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznychu003c/strongu003e jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej.u003c/liu003ernu003c/ulu003e

Orzeczenia wydawane są przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS, inne).

Taką dokumentacją są np.: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego z Przychodni/Poradni POZ od lekarza rodzinnego oraz Poradni Specjalistycznych, zaświadczenia lekarskie w tym druki OL-9.rnrnu003cstrongu003ePAMIĘTAJ!u003c/strongu003e Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych. Ponadto, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy – skontaktuj się z 4Life Direct Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem 22 354 50 99 lub mailowo na odszkodowania@4lifedirect.pl – zawsze chętnie służymy pomocą.