Poznaj składkę Kup online

Ubezpieczenie na życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich” to ochrona, dzięki której Twoja rodzina otrzyma należne wsparcie finansowe, gdy wydarzy się nieuniknione. Dzięki polisie możesz zyskać spokój o najbliższych, wiedząc, że nie pozostaną oni bez środków finansowych w trudnych dla nich momentach życiowych.

Szczęśliwa i spokojna o swoją przyszłość pięciosobowa rodzina uśmiecha się do zdjęcia

Ubezpieczenie na życie

Ochrona życia ubezpieczonego rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie jako data rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela i opłaceniu składki. To znaczy, że już od pierwszego dnia trwania umowy będziesz objęty ubezpieczeniem. Możesz mieć pewność, że bliscy otrzymają należną kwotę, którą będą mogli przeznaczyć np. na opłaty związane z pogrzebem, spłatę kredytu hipotecznego czy innych rachunków.  W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy odpowiedzieć na pytania medyczne.

Ważna ochrona na 5 lat, którą można kontynuować aż do 80. roku życia

Polisa „Pomyśl o przyszłości Bliskich” zawierana jest na okres 5 lat. Wysokość Twojej  miesięcznej składki przez cały okres trwania 5-letniej umowy nie zmienia się.  Masz możliwość przedłużania swojej umowy co 5 lat, aż do 80 roku życia.

Bezpieczeństwo rodziny u pewnego ubezpieczyciela

Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN w pełni opłacony, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”

Poznaj wysokość składki i ubezpiecz się

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
ZAMÓW ROZMOWĘ