Poznaj składkę Kup online

Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Rodzice bawią się z dziećmi.

Poznaj swoją składkę

Polisa na życie dla osób w wieku 40-85 lat.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny lub e-mailowy kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

Ubezpieczenie na życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich” to ochrona, dzięki której Twoja rodzina otrzyma należne wsparcie finansowe, gdy wydarzy się nieuniknione. Dzięki polisie możesz zyskać spokój o najbliższych, wiedząc, że nie pozostaną oni bez środków finansowych w trudnych dla nich momentach życiowych.

Szczęśliwa i spokojna o swoją przyszłość pięciosobowa rodzina uśmiecha się do zdjęcia

Ubezpieczenie na życie

Ochrona życia ubezpieczonego rozpoczyna się od daty wskazanej w polisie jako data rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela i opłaceniu składki. To znaczy, że już od pierwszego dnia trwania umowy będziesz objęty ubezpieczeniem. Możesz mieć pewność, że bliscy otrzymają należną kwotę, którą będą mogli przeznaczyć np. na opłaty związane z pogrzebem, spłatę kredytu hipotecznego czy innych rachunków.  W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy odpowiedzieć na pytania medyczne.

Ważna ochrona na 5 lat, którą można kontynuować aż do 80. roku życia

Polisa „Pomyśl o przyszłości Bliskich” zawierana jest na okres 5 lat. Wysokość Twojej  miesięcznej składki przez cały okres trwania 5-letniej umowy nie zmienia się.  Masz możliwość przedłużania swojej umowy co 5 lat, aż do 80. roku życia.

Bezpieczeństwo rodziny u pewnego ubezpieczyciela

Umowa ubezpieczenia zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”

Poznaj wysokość składki i ubezpiecz się

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
ZAMÓW ROZMOWĘ