Poznaj składkę Kup online

Twoja Ochrona – ubezpieczenie na życie bez okresu karencji zapewni Twoim bliskim spokojną finansową przyszłość, kiedy zabrakłoby Ciebie nagle i niespodziewanie.

Przechodzień wchodzi na pasy prosto pod nadjeżdżający szybko samochód.

Polisa pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo finansowe bliskich w sytuacji Twojej śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Dlatego przezorni klienci lub wyjątkowo narażeni na ryzyko nagłych zdarzeń wybierają Twoją Ochronę.  

Ubezpieczenie bez okresu karencji

Jesteś chroniony od pierwszego dnia wejścia umowy w życie. Twoi bliscy otrzymają pełną sumę ubezpieczenia jeśli Twoja śmierć nastąpiłaby na skutek nieszczęśliwego wypadku. Dopilnujemy wtedy, żeby środki znalazły się w dyspozycji wskazanych w umowie osób najszybciej jak to możliwe. Wypłatę świadczenia zlecamy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów i zaakceptowania odszkodowania.

Ochrona ubezpieczeniowa na 5 lat, nawet do 80. roku życia

Polisa Twoja Ochrona zawierana jest na 5 lat. Masz możliwość przedłużania jej na każde kolejne 5 lat aż do 80. urodzin. Ubezpieczyciel nie wypowie Ci umowy jeśli tylko opłacasz składki. Nawet jeśli w czasie trwania umowy zmienisz rodzaj wykonywanej pracy, pracodawcę lub pogorszy się stan Twojego zdrowia jesteś chroniony i bezpieczny. Nie zmienia się też wtedy wysokość Twojej składki.

Bezpieczeństwo finansowe rodziny

Umowa ubezpieczenia zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

Twoja Ochrona

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Ubezpieczenia na przejrzystych zasadach

Szukasz ubezpieczenia na życie lub zdrowie?

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
ZAMÓW ROZMOWĘ
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]