Poznaj składkę Kup online

Ubezpieczenie na życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków –
pewność i spokój w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków i ich skutków już od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

kobieta z kulami i gipsem

Odpowiedzialność za przyszłość rodziny

Czujesz, że na Twoich barkach spoczywa los najbliższych? Jak dalibyście sobie radę, gdyby nie Twoja praca? A co będzie, jeśli zdarzy się wypadek, który pozbawi Cię możliwości dalszego wykonywania obowiązków? Co się stanie, jeśli nagle utracisz dochody? W jaki sposób utrzymasz siebie i swoją rodzinę?

Dzięki Ubezpieczeniu NNW oferowanemu za pośrednictwem 4Life Direct otrzymasz pieniądze, które zastąpią część utraconych przez Ciebie dochodów. Środki z odszkodowania możesz również wykorzystać do opłacenia rachunków za leczenie, na zakup potrzebnego sprzętu medycznego lub pokrycie kosztów adaptacji domu do nowych potrzeb. Jesteś chroniony od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

Spokój i pewność do 80. roku życia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawierane jest na 5 lat z możliwością przedłużania na kolejne 5-letnie okresy, aż do 80. urodzin. Ubezpieczyciel nie wypowie Ci umowy jeśli tylko opłacasz składki. Polisa wygasa w momencie ukończenia 80. roku życia, wypłaty świadczeń równej sumie ubezpieczenia lub w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Tabela świadczeń za uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W przypadku uszkodzenia ciała świadczenie wypłacane jest według. „Tabeli świadczeń za uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku”. Jedyne od czego zależy wysokość odszkodowania w tym przypadku to suma ubezpieczenia na jaką podpisywana jest umowa oraz rodzaj uszkodzenia ciała.

Dodatkowe świadczenie z ubezpieczenia NNW

Wybierając to ubezpieczenie zyskujesz dodatkową ochronę. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala na terenie Polski z uszkodzeniem ciała, które podlega ochronie na okres powyżej 14. dni (w trakcie jednego pobytu, bez dnia wypisu) otrzymasz dodatkowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel godny zaufania

Umowa ubezpieczenia NNW zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN w pełni opłacony, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Ubezpieczenia na przejrzystych zasadach

Szukasz ubezpieczenia na życie lub zdrowie?

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
ZAMÓW ROZMOWĘ >>