Poznaj składkę Kup online

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Starsza kobieta troszczy się o poruszającego się na wózku inwalidzkim mężczyznę

Poznaj swoją składkę

Polisa na życie dla osób w wieku 40-85 lat.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny lub e-mailowy kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

Ubezpieczenie na życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków –
pewność i spokój w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków i ich skutków już od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

kobieta z kulami i gipsem

Odpowiedzialność za przyszłość rodziny

Czujesz, że na Twoich barkach spoczywa los najbliższych? Jak dalibyście sobie radę, gdyby nie Twoja praca? A co będzie, jeśli zdarzy się wypadek, który pozbawi Cię możliwości dalszego wykonywania obowiązków? Co się stanie, jeśli nagle utracisz dochody? W jaki sposób utrzymasz siebie i swoją rodzinę?

Dzięki Ubezpieczeniu NNW oferowanemu za pośrednictwem 4Life Direct otrzymasz pieniądze, które zastąpią część utraconych przez Ciebie dochodów. Środki z odszkodowania możesz również wykorzystać do opłacenia rachunków za leczenie, na zakup potrzebnego sprzętu medycznego lub pokrycie kosztów adaptacji domu do nowych potrzeb. Jesteś chroniony od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

Spokój i pewność do 80. roku życia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawierane jest na 5 lat z możliwością przedłużania na kolejne 5-letnie okresy, aż do 80. urodzin. Ubezpieczyciel nie wypowie Ci umowy jeśli tylko opłacasz składki. Polisa wygasa w momencie ukończenia 80. roku życia, wypłaty świadczeń równej sumie ubezpieczenia lub w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Tabela świadczeń za uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W przypadku uszkodzenia ciała świadczenie wypłacane jest według. „Tabeli świadczeń za uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku”. Jedyne od czego zależy wysokość odszkodowania w tym przypadku to suma ubezpieczenia na jaką podpisywana jest umowa oraz rodzaj uszkodzenia ciała.

Dodatkowe świadczenie z ubezpieczenia NNW

Wybierając to ubezpieczenie zyskujesz dodatkową ochronę. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala na terenie Polski z uszkodzeniem ciała, które podlega ochronie na okres powyżej 14. dni (w trakcie jednego pobytu, bez dnia wypisu) otrzymasz dodatkowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel godny zaufania

Umowa ubezpieczenia zawierana jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Ubezpieczenia na przejrzystych zasadach

Czy jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia na życie 4Life Direct? Zadzwoń pod numer bezpłatny: 800 007 750.

Szukasz ubezpieczenia na życie lub zdrowie?

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
ZAMÓW ROZMOWĘ >>