Poznaj składkę Kup online

Cieszymy się
zaufaniem Klientów

 

 

Ochrona Szpitalna

Ubezpieczenie na życie i na wypadek pobytu w szpitalu, dzięki któremu skupisz się na powrocie do zdrowia bez lęku o bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twoich bliskich.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Poznaj swoją składkę

Polisa dla osób w wieku 18-75 lat.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

 

 

Ochrona Szpitalna

Ubezpieczenie na życie i na wypadek pobytu w szpitalu, dzięki któremu skupisz się na powrocie do zdrowia bez lęku o bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twoich bliskich.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Jesteś głównym żywicielem rodziny? Działasz na własny rachunek i gdy nie pracujesz, nie zarabiasz? Wtedy szczególnie dłuższy pobyt w szpitalu wiąże się dla Ciebie ze stresem wywołanym lękiem o zdrowie i o bezpieczeństwo finansowe. Dlatego wybierając świadczenie ubezpieczeniowe Ochrona Szpitalna, skupisz się wyłącznie na najważniejszym – szybkim powrocie do formy.

Wypłata świadczeń w ubezpieczeniu Ochrona Szpitalna

Świadczenie naliczane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, aż do 20 dni na jedną chorobę lub wypadek. Ważne, że pobyt trwa dłużej niż dwa dni – bez dnia wypisu. Wypłatę świadczenia zlecamy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów i zaakceptowania odszkodowania. Otrzymane środki z ubezpieczenia szpitalnego możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki nim zrekompensujesz utracony dochód albo pokryjesz dodatkowe koszty leczenia lub rehabilitacji.

Ogólne Warunki umowy ubezpieczenia Ochrona Szpitalna

W sytuacji pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, jesteś chroniony już od pierwszego dnia obowiązywania umowy. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia, nie pytamy o Twój stan zdrowia. Dlatego świadczenie ubezpieczeniowe, w związku z chorobą nowo nabytą, wypłacimy Ci po 6. miesięcznym okresie karencji. Wszystkie sytuacje wykluczające wypłatę odszkodowania znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Między innymi są to hospitalizacje wynikające z choroby istniejącej przed rozpoczęciem ochrony.

Ubezpieczenie szpitalne do 80. roku życia

Ubezpieczenie Ochrona Szpitalna, dostępne za pośrednictwem 4Life Direct, zawierane jest na 5 lat z możliwością przedłużania na kolejne 5-letnie okresy, aż do 80. urodzin. Pomoc szpitalna może być potrzebna każdemu. Ochroną możesz objąć również swoich bliskich – małżonka/partnera, dzieci – bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

Umowa ubezpieczenia jest regulowana Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

Ochrona Szpitalna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Opinie Klientów

Szukasz ubezpieczenia do końca życia, które można kupić bez względu na stan zdrowia?

Przeczytaj opinie o 4Life Direct i dostępnych za naszym pośrednictwem
ubezpieczeniach na życie.
Dowiedz się, co mówią Klienci i osoby uposażone

 

Jesteśmy bardzo wysoko oceniani przez Klientów

96% ankietowanych pozytywnie ocenia łatwość/wygodę dokonania zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem 4Life Direct

98% ankietowanych wysoko ocenia kompetencje osób obsługujących Klientów

98% ankietowanych wysoko ocenia uprzejmość osób obsługujących Klientów 

(publikowane dane pochodzą z raportu ilościowego badania certyfikacyjnego przeprowadzonego przez Firmę Przyjazną Klientowi. Listopad 2023)