Poznaj składkę Kup online

Ochrona Szpitalna – ubezpieczenie na życie i na wypadek pobytu w szpitalu, dzięki któremu skupisz się na powrocie do zdrowia bez lęku o bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twoich bliskich.

Mężczyzna towarzyszy kobiecie w szpitalu podczas rozmowy z lekarz prowadzącą

Jesteś głównym żywicielem rodziny? Działasz na własny rachunek i gdy nie pracujesz, nie zarabiasz? Wtedy szczególnie dłuższy pobyt w szpitalu wiąże się dla Ciebie ze stresem wywołanym lękiem o zdrowie i o bezpieczeństwo finansowe. Dlatego wybierając świadczenie ubezpieczeniowe Ochrona Szpitalna, skupisz się wyłącznie na najważniejszym – szybkim powrocie do formy.

Wypłata świadczeń w ubezpieczeniu Ochrona Szpitalna

Świadczenie naliczane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, aż do 20 dni na jedną chorobę lub wypadek. Ważne, że pobyt trwa dłużej niż dwa dni – bez dnia wypisu. Wypłatę świadczenia zlecamy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów i zaakceptowania odszkodowania. Otrzymane środki z ubezpieczenia szpitalnego możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki nim zrekompensujesz utracony dochód albo pokryjesz dodatkowe koszty leczenia lub rehabilitacji.

Ogólne Warunki umowy ubezpieczenia Ochrona Szpitalna

W sytuacji pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, jesteś chroniony już od pierwszego dnia obowiązywania umowy. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia, nie pytamy o Twój stan zdrowia. Dlatego świadczenie ubezpieczeniowe, w związku z chorobą nowo nabytą, wypłacimy Ci po 6. miesięcznym okresie karencji. Wszystkie sytuacje wykluczające wypłatę odszkodowania znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Między innymi są to hospitalizacje wynikające z choroby istniejącej przed rozpoczęciem ochrony.

Ubezpieczenie szpitalne do 80. roku życia

Ubezpieczenie Ochrona Szpitalna, dostępne za pośrednictwem 4Life Direct, zawierane jest na 5 lat z możliwością przedłużania na kolejne 5-letnie okresy, aż do 80. urodzin. Pomoc szpitalna może być potrzebna każdemu. Ochroną możesz objąć również swoich bliskich – małżonka/partnera, dzieci – bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

Umowa ubezpieczenia jest regulowana Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

Ochrona Szpitalna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szare jednolite tło

Ubezpieczenia na przejrzystych zasadach

Szukasz ubezpieczenia na życie lub zdrowie?

Porozmawiaj z naszym konsultantem.
zamów rozmowę >>