Poznaj składkę Kup online

Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy” zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim nawet wtedy, kiedy Ciebie zabraknie.

Szczęśliwa i spokojna o swoją przyszłość pięciosobowa rodzina uśmiecha się do zdjęcia

Ubezpieczenie na życie na prostych zasadach. Bez ankiet medycznych

Nie zadajemy pytań o stan zdrowia, ani nie przeprowadzamy badań medycznych. Wystarczy jedna rozmowa z konsultantem 4Life Direct, podczas której wspólnie znajdziemy najlepszą opcję dla Ciebie oraz zawrzemy umowę bezterminowego ubezpieczenia. Możesz również kupić polisę online – w trzech prostych krokach.

Dożywotnia ochrona

Nawet jeśli zmienisz rodzaj wykonywanej pracy, pracodawcę lub pogorszy się stan Twojego zdrowia, wartość polisy i wysokość składek nie ulegnie zmianie. Ubezpieczyciel nie wypowie Ci umowy jeśli tylko opłacasz składki.

Przez pierwsze 24 miesiące (Okres Pierwszej Ochrony) wysokość świadczenia równa jest 100% wpłaconych do daty śmierci składek (w przypadku wariantu małżeńskiego 50%). Jeśli jednak osoba ubezpieczona poniesie śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, rodzina otrzyma trzykrotną wartość sumy ubezpieczenia z umowy już od pierwszego dnia trwania umowy.

Niezmienna składka ubezpieczenia do końca życia

Wysokość składki zależy od wieku, wybranej sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu. Składka pozostaje niezmienna do końca Twojego życia, a jej wysokość kalkulujemy na bazie wieku ubezpieczonej osoby w chwili, kiedy polisa zaczyna obowiązywać. Im szybciej złożysz wniosek o ubezpieczenie, tym niższa będzie Twoja składka. I nie zmieni się do końca życia. Chyba, że sam się na to zdecydujesz.

Wypłata świadczenia zlecana w ciągu 24 godzin

Dopilnujemy, żeby świadczenie znalazło się w dyspozycji wskazanych w umowie osób najszybciej jak to możliwe.  Tak, by troski o zobowiązania finansowe nie zakłóciły ostatniego pożegnania.

Pewny ubezpieczyciel i prosta umowa ubezpieczeniowa

Umowa Bezterminowego Ubezpieczenia na Życie zawierana jest z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN w pełni opłacony, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy”

PODSTAWOWE INFORMACJE

OPINIE

Szare jednolite tło

Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy”

Poznaj wysokość składki i ubezpiecz się on-line

SPRAWDZAM >>