Poznaj składkę Kup online

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952. NIP: 521-28-87-341

Informacja o ubezpieczycielu Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.