Poznaj składkę Kup online

Co obejmuje polisa „Moi Bliscy”?

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Polisa „Moi bliscy” to ubezpieczenie na życie, w którym następuje wypłata świadczenia w przypadku  śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki ubezpieczeniu na życie „Moi Bliscy” możesz zapewnić rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Twoi bliscy mogą zyskać spokój o to, że gdy nadejdą dla nich trudne momenty, otrzymają wsparcie pieniężne, by móc pokryć ważne wydatki.

Czym jest polisa 4Life Direct, „Moi Bliscy”

Oferowana za pośrednictwem 4Life Direct polisa „Moi bliscy” gwarantuje bezterminową ochronę, jeśli tylko opłacasz składki. Dzięki niej, nawet jeśli zmienisz rodzaj wykonywanej pracy, pracodawcę lub pogorszy się stan Twojego zdrowia, suma ubezpieczenia ani wysokość składek nie ulegną zmianie. Składka, której wysokość obliczana jest m.in. na podstawie wieku ubezpieczonej osoby w chwili wejścia polisy w życie, pozostaje taka sama do końca Twojego życia, o ile sam nie zawnioskujesz o zwiększenie swojej ochrony.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Bezterminowe ubezpieczenie na życie „Moi bliscy” ma na celu zapewnić Twojej rodzinie wsparcie finansowe, gdy Ciebie zabraknie. Ubezpieczyć się można na sumę do 50 000 zł w przypadku zgonu w wyniku choroby czy  z przyczyn naturalnych. W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie wynosi 300% sumy ubezpieczenia, a kwota ta może wynieść nawet 150 000 zł.

Kupując ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy”, nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia. Jest to polisa, która nie ma okresu karencji, jednakże warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci ubezpieczonego niezwiązanej z nieszczęśliwym wypadkiem, przez pierwsze 24 miesiące wysokość świadczenia jest równa sumie wpłaconych na danego ubezpieczonego składek. Po 24 miesiącach świadczenie jest wypłacane w całości, zgodnie z wybraną sumą ubezpieczenia.

Dzięki ubezpieczeniu „Moi bliscy” oferowanemu za pośrednictwem 4Life Direct możesz zabezpieczyć przyszłość finansową rodziny. Skontaktuj się z 4Life Direct już dziś, aby uzyskać więcej informacji lub kupić polisę ubezpieczeniową na życie.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]