Poznaj składkę Kup online
Starsi para trzymając się nawzajem.

Co to jest składka na ubezpieczenie na życie?

wtorek, 19 kwietnia 2022

Ubezpieczenie na życie to ochrona mająca na celu wsparcie finansowe bliskich, na wypadek śmierci ubezpieczonego. By taka ochrona była aktywna, co miesiąc opłaca się składkę, których wysokość i sposób opłacania ustala się przy zawieraniu umowy.

Składka na ubezpieczenie na życie to kwota pieniędzy, którą wpłaca się firmie ubezpieczeniowej w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Tak długo, jak opłacane są składki w terminie i zgodnie z zawartą umową, polisa jest ważna. Wówczas ma się pewność, że uposażeni otrzymają wypłatę świadczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami.

Jak ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie na życie?

Wysokość składki w ubezpieczeniu na życie jest zależna od kilku czynników.

Rodzaj polisy – może to być polisa bezterminowa (dożywotnia), lub terminowa (zawierana na określony czas).

Suma ubezpieczenia – w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia, składki mogą być wyższe lub niższe.

Wiek – składki w ubezpieczeniu na życie zależą również od tego, ile ma się lat w momencie zawierania polisy. Im niższy wiek, tym składki są niższe, dlatego warto ubezpieczyć się wcześniej.

Stan zdrowia – w zależności od wyboru polisy, mogą być wymagane ankiety medyczne czy zaświadczenia lekarskie, które trzeba dostarczyć lub wypełnić, by móc zawrzeć umowę ubezpieczenia. Są jednak ubezpieczenia na życie, gdzie stan zdrowia nie jest istotny i można się ubezpieczyć bez względu na to czy jest się chorym czy zdrowym. Takim ubezpieczeniem jest np. Bezterminowe ubezpieczenie na życie “Moi Bliscy”.

Ilość osób ubezpieczanych – wysokość składki jest również zależna od tego, czy umowa jest zawierana indywidualnie, czy razem ze współmałżonkiem lub partnerem.  

Jeśli chcesz poznać wysokość swojej składki ubezpieczeniowej, skontaktuj się z 4Life Direct i porozmawiaj z konsultantem.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]