Poznaj składkę Kup online
Kobieta wyszukuje na laptopie informacji o ubezpieczeniach

Czy ubezpieczenie na życie obowiązuje, jeśli jestem za granicą?

sobota, 20 sierpnia 2022

Chcesz się dowiedzieć, czy polisa na życie zapewni Ci ochronę ubezpieczeniową za granicą? Przeczytaj w artykule.

Ubezpieczenie na życie podczas podróżowania – 4Life Direct

Ubezpieczenie na życie oferowane za pośrednictwem 4Life Direct obowiązuje na całym świecie. Miejsce zdarzenia nie ma najmniejszego znaczenia

Ubezpieczenia na życie dostępne za pośrednictwem 4Life Direct są ważne są na całym świecie. Miejsce zdarzenia, na którego wypadek zakupiono ubezpieczenie, nie ma wpływu na Twoją ochronę. Ubezpieczony jest objęty ochroną we wszystkich krajach.

Ubezpieczenie na życie za pośrednictwem 4Life Direct

Oto niektóre z dostępnych za naszym pośrednictwem polis:

Terminowe Ubezpieczenie Na Życie „Pomyśl o przyszłości bliskich”

Terminowe ubezpieczenie na życie („Pomyśl o przyszłości bliskich”) to polisa, którą można kupić na okres 5 lat i przedłużać aż do 80. roku życia. Przez cały 5-letni okres trwania umowy wysokość  miesięcznej składki ubezpieczenia na życie nie ulegnie zmianie.

Bezterminowe Ubezpieczenie Na Życie „Moi bliscy”

Bezterminowe ubezpieczenie na życie („Moi bliscy”) oferuje ochronę do końca życia, jeśli opłacane są składki. Dzięki tej polisie, nawet jeśli zmienisz rodzaj wykonywanej pracy, pracodawcę lub pogorszy się stan Twojego zdrowia, suma ubezpieczenia ani wysokość składek nie ulegną zmianie. Składka, której wysokość obliczana jest m.in. na podstawie wieku ubezpieczonej osoby w chwili wejścia polisy w życie, pozostaje taka sama do końca życia, chyba że ubezpieczający sam zawnioskuje o zwiększenie swojej ochrony.

Ubezpieczenie NNW

Co będzie, jeśli zdarzy się wypadek, który uniemożliwi Ci kontynuację pracy zawodowej? Co, jeśli nagle stracisz dochód? Jak utrzymasz siebie i swoją rodzinę? W przypadku uszkodzenia ciała wypłata świadczenia wypłacana jest według. „Tabeli świadczeń za uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku”.

Dzięki wypłacie świadczenia z ubezpieczenia NNW, otrzymane środki możesz przeznaczyć np. na opłacenie rachunków za leczenie czy zakup sprzętu medycznego. Jesteś objęty ochroną od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach, skontaktuj się z nami już dziś.