Poznaj składkę Kup online

Czym jest ochrona szpitalna?

wtorek, 26 lipca 2022

W ubezpieczeniu „Ochrona szpitalna” jest wypłacane świadczenie za dzień pobytu w szpitalu.

Dzięki świadczeniu z polisy „Ochrona szpitalna” dostępnej za pośrednictwem 4Life Direct możesz mieć pieniądze na pokrycie dodatkowych kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Niestety pobyt w szpitalu może przydarzyć się każdemu w dowolnej chwili – czy to ze względu na chorobę czy nieszczęśliwy wypadek , takie rzeczy mogą przytrafić się każdemu w dowolnej chwili. Życie jest nieprzewidywalne, jednak nie ulega wątpliwości, że ostatnią rzeczą, z którą ktokolwiek chce się zmagać po pobycie w szpitalu, jest brak środków na pokrycie bieżących potrzeb związanych z zakupem leków czy np. dalszą rehabilitacją .

Ochrona szpitalna z 4Life Direct

Ubezpieczenie Ochrona szpitalna dostępne za pośrednictwem 4Life Direct jest zawierane na 5 lat z możliwością przedłużania jej na kolejne 5-letnie okresy aż do ukończenia 80. roku życia przez osobę ubezpieczoną. Rozumiemy, że każdy członek Twojej rodziny może potrzebować pomocy szpitalnej dlatego ochroną możesz objąć również swoich krewnych – małżonka, partnera lub dzieci.

Świadczenie naliczane jest aż do 20 dni na jedną chorobę lub wypadek. Otrzymane z ubezpieczenia szpitalnego środki można przeznaczyć na opłacenie np. leków lub dowolny inny cel. Dzięki Ochronie szpitalnej dostępnej za pośrednictwem 4Life Direct możesz pokryć np. dodatkowe koszty leczenia i rehabilitacji.

Zapewnij sobie oraz swoim bliskim ochronę przed skutkami finansowymi związanymi z pobytem w szpitalu dzięki polisie Ochrona szpitalna oferowanej za pośrednictwem 4Life Direct. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z 4Life Direct już dzisiaj.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]