Poznaj składkę Kup online
Kobieta wyszukuje na laptopie informacji o ubezpieczeniach

Czym są wyłączenia w ubezpieczeniu na życie?

środa, 11 maja 2022

Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie to zdarzenia, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Takie wykluczenie w warunkach umowy oznacza, że jeśli śmierć miała miejsce z powodu wyłączonego zdarzenia, ubezpieczyciel nie wypłaci sumy ubezpieczenia. Choć każda polisa jest inna, istnieje kilka sytuacji, które zazwyczaj nie są objęte ubezpieczeniem na życie.

Dlaczego istnieją wyłączenia w ubezpieczeniu na życie?

Wyłączenia z ubezpieczenia na życie to zdarzenia, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia te są zawarte w warunkach polisy.

Polisy ubezpieczeniowe na życie posiadają wyłączenia przede wszystkim z poniższych powodów:

aby chronić firmę ubezpieczeniową przed roszczeniami wynikającymi z działań wysokiego ryzyka

Wyłączenia chronią ubezpieczycieli przed roszczeniami wynikającymi z działań wysokiego ryzyka. Na przykład, wiele polis ubezpieczeniowych na życie wyklucza zgony wynikające z niebezpiecznych działań. Mogą to być sporty lub inne aktywności ekstremalne, takie jak skoki ze spadochronem lub na bungee. Firma może uznać te czynności za działania wysokiego ryzyka.

aby zapobiec oszustwom

Innym powodem, dla którego polisy ubezpieczeniowe na życie zawierają wyłączenia, jest zapobieganie nielegalnym działaniom. Na przykład, osoba może próbować wykupić ubezpieczenie na życie i zaangażować się w ryzykowne działania, aby odebrać świadczenie. Aby zapobiec tego typu oszustwom, ubezpieczyciel wyklucza zgony, które są wynikiem przestępstwa.

aby składki były przystępne

Wyłączenia z ubezpieczenia na życie mogą również pomóc w utrzymaniu przystępnych cenowo składek. Poprzez wykluczenie pewnych rodzajów ryzyka ubezpieczyciele mogą utrzymać składki na przystępnym poziomie, jednocześnie zapewniając ochronę.

Zapoznanie się z wyłączeniami w polisie ubezpieczeniowej na życie jest bardzo ważne. Należy zrozumieć okoliczności, w których nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem.

6 najważniejszych wykluczeń dotyczących ubezpieczeń na życie

Poniżej przedstawiamy 6 najistotniejszych wykluczenia/ograniczenia  z ubezpieczeń na życie:

Działania nielegalne lub przestępcze

Większość firm ubezpieczeniowych będzie miała nielegalną lub przestępczą działalność wymienioną jako wykluczenie. Jeżeli np. poniesiesz śmierć podczas uczestnictwa w nielegalnej lub przestępczej działalności, wniosek o świadczenie z ubezpieczenia zostanie odrzucony.

Działania niebezpieczne lub ryzykowne

Niebezpieczne lub ryzykowne działania również mogą być wyłączone z polis ubezpieczeniowych na życie. Działania te mogą obejmować wszystko, od wyścigów samochodowych, po lotnictwo lub spadochroniarstwo.

Nadużywanie środków odurzających i psychoaktywnych

Śmierć gdzie bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie substancji odurzających czy psychoaktywnych nie jest objęta ochroną w polisach ubezpieczeniowych. Jeżeli śmierć nastąpi pod wpływem nadużywania alkoholu lub narkotyków, uposażony nie otrzyma wypłaty świadczenia.

Wprowadzanie w błąd

Ubezpieczony nie może mówić nieprawdy  ani fałszować informacji przekazywanych ubezpieczycielowi.

Wojna lub działania wojenne

Innym częstym wykluczeniem jest wojna lub działania wojenne. Niektórzy ubezpieczyciele nie wypłacą pieniędzy, jeśli ubezpieczony zostanie ranny lub umrze w wyniku wojny. Termin „działania wojenne” może też obejmować takie zdarzenia jak zamieszki czy protesty.

Dlaczego muszę wiedzieć o wyłączeniach w ubezpieczeniu na życie?

Wiedza na temat wyłączeń w polisie na życie jest bardzo ważna. Wynika to z faktu, że mogą one wpłynąć na wypłacane świadczenia. Jeżeli umrą Państwo z powodu opisanych jako wykluczone w polisie, ucierpią na tym Państwa uposażeni. Nie otrzymają oni bowiem wtedy świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej.

Na przykład, polisa może zawierać wyłączenie dotyczące alkoholu. Osoby uposażone nie będą wtedy uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci jeśli bezpośrednią przyczyną śmierci ubezpieczonego będzie właśnie alkohol. .

Wiedza na temat wyłączeń w ubezpieczeniu na życie pomoże Ci podjąć świadome decyzje. Jeżeli wiesz, że Twoja polisa wyklucza pewne czynności, możesz zdecydować się ich unikać.

Znajomość wyłączeń w ubezpieczeniu na życie jest ważna, aby zrozumieć granice ochrony ubezpieczeniowej. Zapoznając się z wyłączeniami, zapewniasz swoim bliskim odpowiednią ochronę.

Gdzie znajdę informacje o wyłączeniach z ubezpieczenia na życie?

Informacje na temat wyłączeń znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są one j podawane przy zakupie polisy. Istotne jest, aby zapoznać się i zrozumieć wyłączenia, które obowiązują w przypadku Państwa polisy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączeń w ubezpieczeniu na życie, skontaktuj się z 4Life Direct. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wyłączeń zawartych w Twojej polisie. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób mogą one wpłynąć na Twoje świadczenie ubezpieczeniowe.

Jakie ubezpieczenia na życie oferuje 4Life Direct?

4Life Direct oferuje za swoim pośrednictwem różne rodzaje polis ubezpieczeniowych na życie. Do najpopularniejszych należą:

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, która zapewnia ochronę na określony czas. Właściciel polisy jest chroniony przez cały okres obowiązywania polisy. Jeżeli w tym czasie umrze, ubezpieczyciel dokona wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów. Terminowe ubezpieczenie na życie nie zapewnia ochrony na całe życie danej osoby. Zapewnia natomiast ochronę na konkretny okres, np. pięć lat lub do osiągnięcia określonego wieku .

Jeśli szukasz przystępnego i korzystnego terminowego ubezpieczenia na życie, skontaktuj się z  4Life Direct. Polisa „Pomyśl o przyszłości Bliskich” zapewnia 5-letnią ochronę. Polisa ta może być odnawiana co 5 lat, aż do ukończenia 80 roku życia.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Bezterminowe ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę przez całe życie ubezpieczonego od momentu zawarcia umowy. W przeciwieństwie do terminowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie to nie ma daty końcowej. Pozostaje ono w mocy do czasu, gdy ubezpieczony 

  • umrze.
  • nie opłaci miesięcznych składek.

Szukasz bezterminowego ubezpieczenia na życie? Skontaktuj się z 4Life Direct. Dzięki bezterminowej ochronie na życie z polisą “Moi Bliscy” masz możliwość ubezpieczyć swoje życie bezterminowo. Twoja polisa na życie nie ma daty ważności.

W bezterminowej ochronie na życie, Twoja składka pozostaje taka sama przez całe życie.Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączeń w ubezpieczeniu na życie, skontaktuj się z 4Life Direct już dziś.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

kobieta i mężczyzna czytają informacje