Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77

Darmowe dla Ciebie Ubezpieczenie z sumą 10 000 zł na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Polacy w wieku 18-69 lat mogą odebrać ubezpieczenie z sumą aż 10 000 zł na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenia na życie „Twoja Ochrona” z sumą:

  •  10 000 zł na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku.
  • 100 zł w wyniku zgonu z przyczyn naturalnych.

Informacje dodatkowe:

  • Polisa obowiązuje przez 12 miesięcy;
  • Polisa wygasa samoistnie po 12 miesiącach;
  • Składki opłacane są w całości przez 4Life Direct Sp. z o.o., który jest ubezpieczającym w polisie.

W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, świadczenie jest wypłacane członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa:
a) małżonek w całości;
b) dzieci w częściach równych jeśli brak współmałżonka;
c) wnuki w częściach równych jeśli brak współmałżonka i dzieci;
d) rodzice w częściach równych jeśli brak współmałżonka, dzieci i wnuków;
e) rodzeństwo w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej;
f) inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

  • Każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70. roku życia, może tylko raz odebrać darmowy produkt tego typu od 4Life Direct.
  • By móc odebrać darmową ochronę od 4Life Direct należy posiadać adres e-mailowy, na które zostaną wysłane dokumenty.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODBIERZ BEZPŁATNĄ POLISĘ