Poznaj składkę Kup online

Uważamy, że Polacy powinni mieć ubezpieczenie.

Wyraź swą miłość i troskę o bliskich i poświęć 2 minuty na wypełnienie formularza. Twoja polisa wraz z załącznikami zostanie niezwłocznie wysłana mailem.

12 miesięcy ubezpieczenia gratis

Ubezpieczenie to zapewnia finansowe wsparcie Twojej rodzinie na wypadek Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie „Twoja Ochrona” zapewnia jednorazową wypłatę świadczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w okolicznościach określonych w OWU i jest ważne przez 12 miesięcy.

Aby uzyskać szybko ochronę ubezpieczeniową, wypełnij formularz, a dokumenty dotyczące polisy wraz z załącznikami zostaną wysłane do Ciebie e-mailem.

Jeśli jesteś Polakiem w wieku 18-70 lat i nie masz jeszcze takiego ubezpieczenia, kwalifikujesz się, by uzyskać darmową ochronę z sumą 10 000 zł na śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku i 100 zł na śmierć naturalną.

Dane ubezpieczonego

 • Podając adres email wyrażasz zgodę na otrzymanie niezbędnych dokumentów drogą mailową

 • Zgody marketingowe (dobrowolne)

 • Oświadczam, że zapoznałem się z:
  • Dokumentami ubezpieczeniowymi (Karta Produktu, OWU)
  • Klauzulami informacyjnymi (Generali, 4Life Direct)
  • Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
  • W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, świadczenie jest wypłacane członkom rodziny ubezpieczonego
   według kolejności pierwszeństwa:

   1. małżonek w całości;
   2. dzieci w częściach równych jeśli brak współmałżonka;
   3. wnuki w częściach równych jeśli brak współmałżonka i dzieci;
   4. rodzice w częściach równych jeśli brak współmałżonka, dzieci i wnuków;
   5. rodzeństwo w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej;
   6. inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych jeśli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem gminy właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa.
 • Ochrony udziela Generali Życie T.U. S.A.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]