Poznaj składkę Kup online
Chronione ubezpieczeniem starsze małżeństwo sprawdza na komputerze informacje o polisie.

GENERALI – USZKODZENIE CIAŁA/ TRWAŁE KALECTWO NNW

POTRZEBNE DOKUMENTY

 • Wniosek o Wypłatę Świadczenia – Pobierz PDF
 • Wniosek – Oświadczenie Lekarza – wypełniony oraz podpisany przez lekarza sprawującego podstawową opiekę medyczną – Pobierz PDF
 • Czytelna kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby uprawnionej do świadczenia
 • Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego (wypisowej)
 • Kopia dokumentacji medycznej z dnia wypadku (ambulatoryjna, z pogotowia, wyniki badań obrazowych, karta czynności ratunkowych)
 • Kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji lub postanowienia Prokuratury

  W przypadku uszkodzenia ciała w trakcie podróży

  • Dokument potwierdzający status pasażera (np. ważny bilet uprawniający do korzystania z publicznego środka transportu u licencjonowanego przewoźnika)

   W przypadku roszczenia z tytułu trwałego kalectwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku dodatkowo

   • Kopia zwolnień lekarskich potwierdzająca  niezdolność do pracy za okres 6 miesięcy (180 dni)
   • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony podmiot
   • Kopia orzeczenia ZUS, KRUS lub  innego  podmiotu  uprawnionego  do  orzekania potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i/lub samodzielnej egzystencji na stałe albo kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej powstanie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

     Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

     Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy – skontaktuj się z 4Life Direct Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem +48 22 354 50 00 lub mailowo na odszkodowania@4lifedirect.pl – zawsze chętnie służymy pomocą.