Poznaj składkę Kup online

Jakich dokumentów potrzebuję, aby móc zgłosić odszkodowanie z polisy zawartej za pośrednictwem 4Life Direct?

czwartek, 12 maja 2022

Posiadasz polisę lub jesteś osobą uposażoną i zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować, gdy nastąpi zdarzenie, na wypadek którego kupiona została polisa? W 4Life Direct wiemy, że proces zgłaszania odszkodowania powinien być prosty. Dowiedz się, co należy zrobić, by zgłosić odszkodowanie.

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie odszkodowania z tytuły polisy na życie jest proste. Roszczenie można zgłosić:

  • Telefonicznie: dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer: 22 354 50 00,
  • Drogą mailową: info@4lifedirect.pl lub odszkodowania@4lifedirect,
  • Za pośrednictwem poczty,
  • Osobiście w biurze 4Life Direct w Warszawie.

Czego potrzebuję, aby móc zgłosić roszczenie?

Zgłaszając roszczenie, trzeba podać następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne: numer polisy, imię i nazwisko, numer PESEL (zarówno ubezpieczonego, jak i uposażonych, jeśli są wskazani w danej umowie ubezpieczenia).
  • Informacje o zdarzeniu i jego okolicznościach: datę zdarzenia, kogo dotyczy (ubezpieczonego, małżonka, rodzica, dziecka) oraz rodzaj zdarzenia: śmierć, hospitalizacja lub wypadek.

Jak wygląda proces wypłaty świadczenia z ubezpieczenia?

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i podjęciu przez Ubezpieczyciela pozytywnej decyzji wypłata świadczenia nastąpi w terminie określonym w Ogólnych Warunkach umowy mających zastosowanie do danej polisy.Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentów potrzebnych do zgłoszenia roszczenia, skontaktuj się z 4Life Direct już dzisiaj.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]