Poznaj składkę Kup online
Chronione ubezpieczeniem starsze małżeństwo sprawdza na komputerze informacje o polisie.

PRZEJĘCIE OPŁACANIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH

POTRZEBNE DOKUMENTY

 • Wniosek o Wypłatę Świadczenia – Pobierz PDF
 • Czytelna kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby uprawnionej do świadczenia
 • Dokumentacja medyczna: karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie w tym druki OL-9, dokumentację leczenia ambulatoryjnego
 • Kopia zwolnień lekarskich potwierdzająca  niezdolność do pracy za okres 6 miesięcy (180 dni)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony podmiot
 • Kopia orzeczenia ZUS, KRUS lub  innego  podmiotu  uprawnionego  do  orzekania potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i/lub samodzielnej egzystencji na stałe albo kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej powstanie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

  W przypadku roszczenia z tytułu trwałego kalectwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

  • Kopia dokumentacji medycznej z dnia wypadku (ambulatoryjna, z pogotowia, wyniki badań obrazowych, karta czynności ratunkowych)
  • Kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji lub postanowienia Prokuratury

   Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

   Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy – skontaktuj się z 4Life Direct Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem 22 354 50 99 lub mailowo na odszkodowania@4lifedirect.pl – zawsze chętnie służymy pomocą.