Poznaj składkę Kup online

Oczywiście. Ubezpieczony może w każdej chwili wnioskować o zwiększenie sumy ubezpieczenia. By to zrobić, prosimy o kontakt telefoniczny Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00.

Ubezpieczający może w każdym momencie zmienić lub odwołać wskazanie osób uposażonych. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

Tak, w każdej chwili możesz dokonać zmian w swoim ubezpieczeniu na życie. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, by dowiedzieć się więcej. Konsultanci dostępni są telefonicznie pod numerem 22 354 50 00.