Poznaj składkę Kup online
Kobieta wyszukuje na laptopie informacji o ubezpieczeniach

Jak się dowiedzieć, czy jestem uposażonym w ubezpieczeniu na życie?

czwartek, 14 lipca 2022

Jeśli jesteś osobą uposażoną w polisie na życie, ubezpieczający powinien Cię o tym poinformować. Wypłata z polisy należącej do członka rodziny zapewnia wsparcie finansowe, kiedy najbardziej go potrzebujesz.

Kim jest uposażony w ubezpieczeniu na życie?

Uposażony to osoba, która otrzymuje świadczenie po śmierci ubezpieczonego. Taka osoba powinna być wskazana w polisie ubezpieczeniowej na życie. Kupując polisę, należy wybrać osobę uposażoną. Po Twojej śmierci zostanie jej wypłacone świadczenie z tego tytułu. Gdy decydujesz się kupić ubezpieczenie na życie, powinieneś wyznaczyć swojego uposażonego. Może to być jedna osoba, grupa osób lub organizacja charytatywna. Kiedy odejdziesz, ubezpieczyciel wypłaci im należne świadczenie.

To Ty odpowiadasz za wybór uposażonego. Pomyśl przede wszystkim, kto jest od Ciebie zależny finansowo. Zazwyczaj uposażony to ktoś, kto polega na Twoich dochodach, np. partner, członek rodziny lub organizacja.

Dlaczego należy wyznaczyć uposażonego?

Twój uposażony powinien być wskazany w polisie ubezpieczeniowej. Głównym celem polisy ubezpieczeniowej na życie jest zapewnienie środków finansowych osobom, o które się troszczysz lub które są od Ciebie zależne finansowo. Powinieneś je wskazać w swojej umowie ubezpieczenia jako uposażonych. Pamiętaj też, aby powiadomić wybrane osoby o swojej decyzji. Dzięki temu będą w stanie uzyskać świadczenie po Twojej śmierci.

Jak wyznaczyć uposażonego w ubezpieczeniu na życie?

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie kupują ubezpieczenie na życie, jest zapewnienie bliskim spokoju ducha. Dzięki polisie będziesz mieć pewność, że Twoja rodzina poradzi sobie finansowo, nawet gdy Ciebie zabraknie. Pomyśl o ludziach, którzy liczą na Twoje wsparcie. Zadaj sobie pytanie: „Kogo będą czekać problemy finansowe, jeśli umrę?” Odpowiedź na nie zwykle pozwala zrozumieć, kto powinien zostać uposażonym.

Uposażonym może zostać np.:

 • Małżonek: Osoby w związku małżeńskim zwykle wyznaczają swojego małżonka jako uposażonego w polisie na życie. Dzieje się tak, ponieważ najczęstszym powodem zakupu ubezpieczenia na życie jest chęć zabezpieczenie sytuacji finansowej rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Dzieci: Równie często rodzice wskazują jako uposażonych swoje dzieci.
 • Rodzina: Warto też wziąć pod uwagę innych członków rodziny, np. Twoich rodziców lub rodzeństwo polegające na Twoich dochodach.
 • Przyjaciele: Można również uposażyć przyjaciół.
 • Organizacja charytatywna: Jeśli jakaś organizacja charytatywna jest bliska Twojemu sercu, możesz wskazać ją w swojej polisie jako uposażonego.

Opisz uposażonych w precyzyjny sposób

Wyznaczając uposażonych, trzeba być jak najbardziej precyzyjnym, aby umożliwić łatwą identyfikację wszystkich osób. Ogólniki mogą prowadzić do nieporozumień i kłótni między Twoimi najbliższymi. Przykładowo, użycie słowa „małżonek” w polisie ubezpieczeniowej na życie może spowodować komplikacje w razie rozwodu i kolejnego małżeństwa.

Zawsze należy podać informacje na temat wszystkich osób wskazanych jako uposażeni. Należy podać takie informacje jak m.in.:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu

Czy można zmienić uposażonego w ubezpieczeniu na życie?

Oczywiście, możesz zmienić uposażonego wskazanego w polisie na życie, kiedykolwiek zechcesz. Cały proces jest prosty. Wystarczy skontaktować się z firmą i porozmawiać z konsultantem, który pomoże Ci dokonać zmiany.

Jedyny problem dotyczący aktualizacji uposażonego polega na tym, że ludzie po prostu zapominają to zrobić. Okoliczności się zmieniają – to normalne. Czasem jednak w natłoku codziennych spraw zaniedbujemy tę kwestię. Wydarzenia takie jak rozwód i ponowne małżeństwo mogą skłonić Cię do zmiany uposażonego. Pamiętaj więc, aby regularnie sprawdzać swoje polisy.

Czy można wyznaczyć kilku uposażonych w ubezpieczeniu na życie?

Oczywiście, ubezpieczenie może obejmować więcej niż jednego uposażonego. Jeśli masz w swojej polisie kilku uposażonych, musisz zdecydować, jaką część świadczenia powinien otrzymać każdy z nich. Na przykład 50%, 25% lub dowolny inny wybrany przez Ciebie procent. Jeśli nie określisz, ile powinien otrzymać każdy uposażony, świadczenie zostanie rozdzielone po równo.

Jak wypłacane jest świadczenie z ubezpieczenia na życie?

Po zgłoszeniu roszczenia o odszkodowanie z polisy na życie uposażony otrzyma pieniądze. Nastąpi to jednak dopiero po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia i zaakceptowaniu wypłaty świadczenia . W 4Life Direct świadczenie z ubezpieczenia na życie jest wypłacane w ciągu 24 godzin (dni robocze) od akceptacji roszczenia.

Jak się dowiedzieć, czy jestem uposażonym w ubezpieczeniu na życie?

Oto jak sprawdzić, czy jesteś uposażonym w czyimś ubezpieczeniu na życie.

 • Zapytaj – lepiej prędzej niż później: Uniknij przyszłych nieporozumień, przeprowadzając otwartą rozmowę z członkami rodziny na temat polisy na życie. Jeśli uważasz, że możesz być czyimś uposażonym, po prostu zapytaj. Przypomnij też właścicielowi polisy, aby przechowywał wszystkie dotyczące jej informacje w bezpiecznym miejscu, co powinno ułatwić Ci ich późniejsze znalezienie.
 • To Ty jesteś osobą ubezpieczoną? Zadbaj, aby Twoi uposażeni mieli świadomość, że zostali przez Ciebie wskazani w umowie ubezpieczenia. Upewnij się też, że wiedzą, gdzie znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Dzięki temu proces wypłaty świadczenia, zgłoszenie roszczenia lub innego rodzaju działania będą o wiele łatwiejsze.
 • Sprawdź dokumenty osobiste: Jeśli ktoś z Twoich bliskich odszedł, sprawdź jego dokumenty. Ludzie często przechowują tego rodzaju akta w bezpiecznym miejscu, aby rodzina mogła łatwo je znaleźć i wykorzystać w razie ich śmierci. Jeżeli ubezpieczony nie poinstruował Cię przed swoim odejściem, zacznij swoje poszukiwania od najbardziej oczywistych miejsc. Sprawdź komputer, laptop, biurko, a nawet domowy sejf.
 • Skontaktuj się z osobami, które mogą wiedzieć coś więcej: Jeśli nie uda Ci się nic znaleźć, skontaktuj się z notariuszem lub adwokatem zmarłej osoby. Być może któraś z tych osób będzie posiadała poszukiwane przez Ciebie informacje.

Jak zgłosić roszczenie jako uposażony w ubezpieczeniu zawartym za pośrednictwem 4Life Direct?

Wiedza o tym, jakie dokumenty należy przesłać w roszczeniu o odszkodowanie z polisy na życie 4Life Direct, jest niezwykle ważna. Wiemy, że zgłoszenie roszczenia może być stresujące, zwłaszcza zaraz po utracie kogoś bliskiego, dlatego w 4Life Direct postanowiliśmy ułatwić cały proces.

Jak zgłosić roszczenie?

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Telefonicznie: zadzwoń do biura obsługi klienta pod numerem: 22 354 50 00.
 • Drogą mailową: info@4lifedirect.pl lub odszkodowania@4lifedirect.pl 
 • Osobiście w naszym biurze przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie.

Czego potrzebuję, aby móc zgłosić roszczenie?

Zgłaszając roszczenie, trzeba podać następujące informacje:

 • Dane niezbędne w celu identyfikacji: W tym numer polisy, imię i nazwisko, datę urodzenia / numer PESEL (zarówno ubezpieczonego, jak i uposażonych, jeśli są wskazani w danej umowie ubezpieczenia).
 • Informacje o zaistniałym zdarzeniu i jego okolicznościach: Obejmuje to datę zdarzenia, kogo dotyczyło (ubezpieczonego, małżonka, rodziców, dziecka) oraz jego rodzaj.