Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77

Słowniczek ubezpieczeń na życie

wtorek, 26 lipca 2022

Szukasz ubezpieczenia na życie, ale wciąż wiele terminów jest dla Ciebie niejasnych? Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto znać wszystkie pojęcia związane z ubezpieczeniem. Jeśli nie masz pewności co oznaczają wybrane terminy, poniżej znajdziesz najczęściej pojawiające się hasła wraz z ich wyjaśnieniem.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku to polisa, w której wypłata świadczenia osobom uposażonym następuje w przypadku, gdy osoba ubezpieczona poniesie śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Wnioskodawca
Wnioskodawca to osoba, która jest w trakcie ubiegania się o ubezpieczenie na życie i wnioskuje o polisę. Podczas procesu składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wnioskodawca jest zazwyczaj zobowiązany do podania danych osobowych, które są potrzebne w celu np. wyliczenia składek czy oceny ryzyka.

Uposażony
Uposażony to osoba upoważniona do otrzymania wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Osobą uposażoną mogą być np. dzieci osoby ubezpieczonej, małżonek, partner lub przyjaciel.

Ochrona dla Dziecka
„Ochrona dla Dziecka” to ubezpieczenie dostępne za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o. Zakres ochrony w polisie obejmuje uszkodzenie ciała czy pobyt w szpitalu ubezpieczonego dziecka. Ubezpieczyć można dziecko w wieku 1-17 lat, a ochrona trwa do ukończenia 21. roku życia.

Choroba przewlekła
Choroba przewlekła jest to choroba lub grupa chorób, których okres trwania jest długoterminowy. Choroby te mogą być postępujące, a zmiany są nieodwracalne. Do chorób przewlekłych zaliczyć można m.in. cukrzycę, boreliozę, celiakię, Hashimoto , stwardnienie rozsiane czy atopowe zapalenie skóry.

Roszczenie
W ubezpieczeniu na życie, roszczenie jest uprawnieniem żądania przez osobę uposażoną do  wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Wniosek roszczeniowy jest zazwyczaj składany w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej, a wypłata następuje zgodnie z ogólnymi warunkami polisy ubezpieczeniowej.

Świadczenie z tytułu śmierci
Kwota pieniędzy wypłacana osobie uposażonej z tytułu polisy na życie. Uposażony świadczenie może przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Pieniądze ze świadczeni a nie wchodzą do masy spadkowej, dlatego uposażeni mogą je otrzymać bardzo szybko.

Wyłączenia
Wyłączenia w ubezpieczeniu to określone w umowie zdarzenia, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową i różnią się w zależności od wybranej polisy. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami polisy ubezpieczeniowej na życie i włączeniami, jakie zawarte są w dokumencie.

Stała składka
Stała składka to składka, która jest taka sama przez cały okres trwania umowy. Po zakupie polisy, składka nie wzrasta i jest niezmienna przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona szpitalna
Ochrona szpitalna to rodzaj ubezpieczenia, w którym ochrona obejmuje pobyt w szpitalu. W „Ochronie szpitalnej” ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, zgodnie z zawartą umową i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie
Bezterminowe ubezpieczenie na życie to rodzaj umowy, która zawierana jest na czas nieokreślony i kończy się, gdy osoba ubezpieczona umrze lub przestaną być opłacane składki za polisę. Ubezpieczenie „Moi Bliscy” to ochrona, która trwa do końca życia. Zlecenie wypłaty świadczenia z polisy na życie następuje w ciągu 24 godzin (dni robocze). Wypłata może sięgnąć do 50 000 zł w przypadku śmierci naturalnej oraz 150 000 zł w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokość składki w ubezpieczeniu zależy od wieku, wybranej sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu.

Świadczenie ubezpieczeniowe
Świadczenie ubezpieczeniowe to wypłata w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Świadczenie z ubezpieczenia wypłacane jest uposażonym z tytułu zaistniałego zdarzenia, na wypadek którego zawarta została polisa. W przypadku ubezpieczeń na życie jest to śmierć osoby ubezpieczonej.

Agent ubezpieczeniowy
Firma lub osoba fizyczna będąca pośrednikiem między ubezpieczycielami, a osobami poszukującymi i kupującymi ubezpieczenia. Agent ubezpieczeniowy sprzedaje za swoim pośrednictwem ubezpieczenia.

Firma ubezpieczeniowa
Firma, która zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Firma ubezpieczeniowa jest również znana jako ubezpieczyciel.

Ubezpieczony
Osoba, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie
Umowa zawierana pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczającym. Zgodnie z umową, ubezpieczyciel wypłaci określoną sumę pieniędzy uposażonemu po śmierci ubezpieczonego.

Składka na ubezpieczenie na życie
Składka na ubezpieczenie na życie to kwota pieniędzy, którą płacisz ubezpieczycielowi w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Tak długo jak płacisz składki w terminie, Twoja polisa ubezpieczeniowa będzie ważna. Składki na ubezpieczenie na życie są zazwyczaj płacone miesięcznie.

Ankieta medyczna
Dokument zawierający pytania o stan zdrowia, którego wypełnienie jest niezbędne w niektórych ubezpieczeniach na życie, by móc zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczający
Często nazywany „właścicielem polisy”, to osoba lub podmiot, który jest właścicielem polisy ubezpieczeniowej. Właściciel polisy ma przywilej korzystania z praw określonych w polisie.

Ocena ryzyka
Ocena ryzyka to proces oceny prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia straty.

Termin
Okres (liczba lat), na który osoba ubezpieczona posiada ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie terminowe
Ubezpieczenie terminowe to umowa zawierana na określony czas. W przypadku ubezpieczenia terminowego, ubezpieczony jest objęty ochroną np. przez 5, 10 czy 15 lat. Jeśli w tym czasie osoba ubezpieczona umrze, świadczenie pieniężne zostanie wypłacone uposażonym.

Za pośrednictwem 4Life Direct można kupić Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Pomyśl o przyszłości bliskich” na okres 5 lat. W trakcie trwania 5-cio letniej ochrony wysokość Twojej miesięcznej składki pozostanie niezmienna.

Niedoubezpieczenie
Następuje kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie, którego wartość jest niższa od wartości ubezpieczanego mienia. Najczęściej dotyczy polis mieszkaniowych i komunikacyjnych.

Nieubezpieczony
Osoba nieubezpieczona to osoba, która nie posiada ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli masz pytania dotyczące pojęć związanych z ubezpieczeniem na życie, możesz zadzwonić do nas pod bezpłatny numer infolinii: 800 007 750

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.