Poznaj składkę Kup online

Uważamy, że Polacy powinni mieć ubezpieczenie.

Odbierz bezpłatną ochronę z sumą ubezpieczenia 10 000 zł
na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Nie czekaj i zabezpiecz swoich bliskich.

Kobieta wyszukuje na laptopie informacji o ubezpieczeniach

Słownik pojęć – ubezpieczenia na życie

wtorek, 26 lipca 2022

Zastanawiasz się nad kupieniem ubezpieczenia na życie, ale wciąż wiele pojęć jest dla Ciebie niejasnych? Zdobywanie wiedzy na temat ubezpieczeń na życie może być czasochłonne, dlatego zebraliśmy najważniejsze pojęcia dotyczące ubezpieczeń.

Składka na ubezpieczenie na życie – to kwota, którą regularnie płacisz swojemu ubezpieczycielowi w zamian za objęcie ochroną ubezpieczeniową. Tak długo, jak będziesz opłacać składki w terminie, będziesz objęty ochroną, a osoby uposażone otrzymają wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową. Zazwyczaj składki ubezpieczeniowe są opłacane co miesiąc, co kwartał lub raz do roku, w zależności od tego, jakie warunki ustalono z ubezpieczycielem.

Uposażony – to każda osoba uprawniona do otrzymania świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Osobę uposażoną można wskazać w wielu różnych rodzajach dokumentów prawnych oraz finansowych. Dokumenty te obejmują m.in. testament, fundusz powierniczy czy  polisę ubezpieczeniową na życie.

Ubezpieczający – zwykle nazywany „właścicielem polisy”, to osoba lub podmiot będący właścicielem umowy ubezpieczenia, który może swobodnie korzystać z praw wynikających z posiadanej polisy.

Okres karencji – to okres od chwili podpisania umowy z ubezpieczycielem, w którym świadczenie nie zostanie wypłacone, nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia. Oznacza to, że choć Twoja polisa weszła już w życie, to w danym czasie nie jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową. Długość okresu karencji może być bardzo różna, w zależności od ubezpieczyciela i wybranego ubezpieczenia. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zaczyna i kończy się Twój okres karencji. Za pośrednictwem 4Life Direct można kupić ubezpieczenie na życie bez karencji. By dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z konsultantem, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 007 750.

Choroba przewlekła – to choroba wymagająca długotrwałego leczenia,

Okres ubezpieczenia – to przedział czasowy, w którym obowiązuje polisa ubezpieczeniowa.

Świadczenie z ubezpieczenia – to płatność dokonywana w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie terminowe – Ubezpieczenie terminowe oferuje ochronę tylko przez określony czas wyszczególniony w umowie i jeśli w trakcie jej obowiązywania nastąpi zdarzenie  na wypadek którego kupiona została polisa, osoby uposażone otrzymają świadczenie.

Ubezpieczenie bezterminowe – to umowa ubezpieczenia na życie zawierana na czas nieokreślony. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu śmierci ubezpieczonego o ile z jej tytułu są płacone wymagane składki.Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczenia na życie lub chcesz kupić polisę, zachęcamy do kontaktu z 4Life Direct już dzisiaj. Zadzwoń do nas pod bezpłatny numer infolinii: 800 007 750 i porozmawiaj z konsultantem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

kobieta i mężczyzna czytają informacje

Wypełnij formularz

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny lub e-mailowy kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.