Poznaj składkę Kup online
Wypełnianie prostego i przejrzystego wniosku ubezpieczeniowego.

Zgłoś odszkodowanie

Zależy nam na Twoim spokoju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wszelkie dodatkowe stresy są niepotrzebne. Dlatego też uprościliśmy, jak najbardziej to było możliwe, proces zgłaszania wniosku o otrzymanie świadczenia.

Jak zgłosić odszkodowanie?

Odszkodowanie można zgłosić:

  • Telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 22 354 50 00
  • Na adres e-mail: info@4lifedirect.pl; odszkodowania@4lifedirect.pl
  • Za pośrednictwem poczty
  • Osobiście (w obecnej sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, zachęcamy do wyboru innych rozwiązań)

Zgłaszając odszkodowanie należy podać:

  • dane niezbędne do identyfikacji tj.: nr polisy, imię i nazwisko, datę urodzenia/nr PESEL (osoby ubezpieczonej i osoby uprawnionej jeśli są to inne osoby).
  • informacje o zajściu zdarzenia i jego okolicznościach: data wystąpienia zdarzenia, kogo dotyczy zdarzenie (ubezpieczonego, współmałżonka, rodziców, dziecka) i rodzaj zdarzenia np. zgon, ochrona szpitalna, następstwo nieszczęśliwego wypadku

Kto może zgłosić odszkodowanie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia.

Jeśli zgłaszający odszkodowanie nie jest uprawnionym, do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania uprawnionego.

Wymagane dokumenty:

By otrzymać świadczenie niezbędne jest przygotowanie wymaganych do wypłaty dokumentów, odpowiednich dla posiadanego ubezpieczenia. Wykaz dokumentów otrzymasz po zgłoszeniu odszkodowania. Przygotowane dokumenty należy przesłać na adres:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Ważne informacje dla zgłaszających odszkodowanie w 4Life Direct

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o Państwa zdrowie oraz mając na uwadze obecną sytuację w kraju, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umożliwiło przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: korespondencja@4lifedirect.pl  bez konieczności przesyłania oryginałów.

Jeśli robisz zdjęcia lub skan dokumentu, pamiętaj, aby to było zdjęcie oryginału dokumentu, a nie kopii. Pamiętaj, aby zdjęcia wykonywać przy dobrym oświetleniu co zapewnia ich lepszą czytelność.

Jak przebiega proces obsługi i wypłaty świadczenia z ubezpieczenia?

W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub niewystarczająca do podjęcia decyzji przez Ubezpieczyciela, wyślemy prośbę o uzupełnienie braków formalnych, kontaktując się z Tobą telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej lub tradycyjnej.

Jeśli dokumentacja jest kompletna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmuje decyzje na jej podstawie oraz w oparciu o ogólne warunki umowy.

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Informacja zwrotna dla uposażonego

Po zakończonej sprawie otrzymasz pismo z decyzją oraz odeślemy Ci oryginały dokumentacji.

Masz wątpliwości lub pytania? Konsultanci 4Life Direct służą ekspercką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 354 50 00 lub mailowo, pisząc na adres bok@4lifedirect.pl.