Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77

ZGŁOŚ

ROSZCZENIE

Poniżej znajdziesz spis potrzebnych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wniosek o Wypłatę Świadczenia do wypełnienia – Pobierz PDF

Jak poprawnie wypełnić Wniosku o Wypłatę Świadczenia – Pobierz PDF

Wniosek może być wypełniony oraz podpisany przez lekarza prowadzącego lecenie specjalistyczne lub lekarza POZ.

Wniosek – Oświadczenie lekarza do wypełnienia – Pobierz PDF

W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców.

Zapewniamy, że dane są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego (wypis ze szpitala) to dokument medyczny, który jest wydawany pacjentowi po zakończeniu hospitalizacji.

Taką dokumentacją jest np. dokumentacja ambulatoryjna, karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR, wyniki badań obrazowych wraz z opisem.

Taką dokumentacją jest np. protokół wypadkowy – protokół BHP, notatka służbowa Policji lub postanowienie Prokuratury – jeżeli było prowadzone postępowanie wyjaśniające. W takim przypadku potrzebny będzie również adres prokuratury, sądu, policji. Przydatna okazać się może również sygnatura sprawy.

Akt urodzenia uzyskasz przez Internet, listownie oraz w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Jeżeli osobą posiadającą uprawnienia do reprezentowania małoletniego uposażonego jest inna osoba niż rodzic, należy dołączyć dodatkowo postanowienie Sądu Rodzinnego potwierdzające sprawowanie opieki nad małoletnim.

Oświadczenie Przedstawiciela Małoletniego do wypełnienia – Pobierz PDF

Jak poprawnie wypełnić Oświadczenie Przedstawiciela Małoletniego – Pobierz PDF

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek innego dokumentu lub dodatkowej pomocy – skontaktuj się z 4Life Direct Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem 22 354 50 99 lub mailowo na odszkodowania@4lifedirect.pl – zawsze chętnie służymy pomocą.