Poznaj składkę Kup online
Kobieta wyszukuje na laptopie informacji o ubezpieczeniach

Blog

Kobieta zainteresowana zakupem ubezpieczenia na życie dzwoni do konsultanta

Chcę kupić ubezpieczenie na życie i mam pytanie

niedziela, 15 marca 2020

Decyzja o wyborze ubezpieczenia na życie nie musi być trudna i wymagać wielogodzinnych poszukiwań odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Co warto wiedzieć, wybierając ubezpieczenie na życie? Odpowiadamy w niniejszym wpisie na naszym blogu.

Ubezpieczenie na życie – indywidualnie, czy grupowo?

Ubezpieczenie na życie stanowi jeden z atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Być może i Twój pracodawca takie zapewnia. Jeśli tak, przystąpienie do niego wydaje się naturalną odpowiedzią na Twoje potrzeby. Czy jednak na pewno?

Z jednej strony składka „opłaca się sama”, a Twój budżet domowy nie czuje obciążenia. I choć polisa spokojnie leży w szufladzie, zdecydowanie o niej nie zapominaj. Uwaga – w chwili, w której zmienisz pracodawcę, polisa przestaje działać. Pozostają Ci wtedy dwa wyjścia. Możesz pogodzić się z sytuacją lub przedłużyć ubezpieczenie na warunkach indywidualnych z firmą ubezpieczeniową. Druga opcja z reguły wiąże się z wyższą składką.

Zatem, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad wybranym rozwiązaniem, zacznij rozglądać się za ofertą indywidualnie. Wtedy ważne, żebyś zapytał o poniższe kwestie.

Wysokość składki w ubezpieczeniu na życie

Ubezpieczenie na życie jest wyjątkowym przejawem troski o innych. Dzisiaj podejmujesz zobowiązanie, które po Twoim odejściu przyniesie ulgę finansową najbliższym. Prawda, że to trochę inaczej, niż w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych?

Jednym z podstawowych warunków utrzymania polisy jest opłacanie składek. Dlatego przede wszystkim myśl długoterminowo. Na ile może pozwolić sobie Twój budżet domowy? Jaka wysokość składki nie postawi Cię przed koniecznością rezygnacji z polisy za kilka, kilkanaście lat?

Dopytaj też, czy składka jest stała przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej, czy nie ulega zmianie. Unikniesz wtedy ewentualnego zaskoczenia.

Suma ubezpieczenia – czy zawsze wyższa jest lepsza?

W zależności od produktu, wysokość składki w ubezpieczeniu jest wypadkową różnych czynników. Jednym z nich jest suma ubezpieczenia, czyli kwota, która po zaistnieniu zdarzenia zostanie wypłacona przez firmę ubezpieczeniową osobie lub osobom wskazanym w umowie.

Zastanów się, jakie najpilniejsze potrzeby finansowe będą mieli Twoi bliscy, kiedy Ciebie zabraknie. Czasem to wydatki związane z pogrzebem, czasem spłata zaciągniętych zobowiązań, czasem pokrycie bieżących kosztów życia do chwili odnalezienia się w nowej sytuacji. Wiadomo, że więcej pieniędzy oznacza więcej możliwości. Zasada jednak jest prosta: im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzesz, tym wyższą będziesz opłacać składkę.

Sprawdź wykluczenia

Wykluczenia to zdarzenia, które zwalniają ubezpieczyciela od odpowiedzialności wypłaty świadczeń. Twoim zadaniem jest znalezienie takiego produktu, który zapewni Ci ochronę w jak najszerszym spektrum sytuacji. Dlatego przed zawarciem umowy zapoznaj się z listą wykluczeń – szczególnie tych zdrowotnych.

Ubezpieczenie na życie – bezterminowe, czy terminowe?

Przewidzieć datę śmierci? Raczej niemożliwe. Ubezpieczenie na życie to ochrona przed zdarzeniem oddalonym w bliżej nieokreślonym czasie, ale… pewnym. Polisa terminowa obowiązuje do daty wskazanej w umowie – potem automatycznie wygasa, choć my nadal cieszymy się życiem. Bezterminowa daje nam gwarancję, że jesteśmy chronieni do ostatniej chwili.

Czym jest karencja w ubezpieczeniu?

Karencja w ubezpieczeniu to nic innego jak przesunięcie terminu odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za zdarzenie przewidziane w umowie o określony czas, począwszy od daty zawarcia umowy. Koniecznie zapytaj konsultanta o karencję.

W Bezterminowym Ubezpieczeniu na Życie sprzedawanym za pośrednictwem 4Life Direct wprowadzono tzw. Pierwszy Okres Ochrony. Dzięki niemu ubezpieczony niczego nie ryzykuje. Przez pierwsze 24 miesiące w sytuacji śmierci naturalnej zwracana jest uposażonym osobom kwota w wysokości wpłaconych składek. W przypadku śmierci na skutek wypadku już od chwili wejścia umowy w życie wypłacana jest trzykrotność sumy ubezpieczenia.

Zawsze czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Zgodnie z raportem opracowanym przez Bibliotekę Narodową „Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku” nie lubimy czytać. Jak wynika z badań 63% Polaków nie przeczytało żadnej książki w 2018 roku.

Co zatem z OWU, których objętość czasem można porównać z małym tomikiem? Czytajmy bez wymówek wszystko. W naszym interesie jest się z nimi zapoznać – i to szybko. Jeśli coś jest mało czytelne, wróćmy do konsultanta, dopytajmy. W przypadku umów zawartych na odległość mamy czas na odstąpienie od umowy.

Najlepiej znaleźć produkt z prostymi zasadami i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zrozumiemy od początku do końca. Wtedy nie spotka nas rozczarowanie.

Wybierz najlepsze ubezpieczenie

Wiesz już, jak podejść do zakupu ubezpieczenia na życie. Warto jednak podczas rozmów o polisie zapytać jeszcze o coś – o czas wypłaty świadczenia. Kiedy Ciebie zabraknie, Twoi bliscy będą potrzebowali pieniędzy szybko. Przezornie zapytaj, na czym polegają formalności, które będą musieli spełnić i w jakim czasie otrzymają środki.

Mając odpowiedzi na te pytania, możesz spokojniej zdecydować o najlepszym ubezpieczeniu dla Ciebie lub Twoich bliskich.

see also