Poznaj składkę Kup online

W zależności od wybranej polisy:
– w Towarzystwie Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. należącym do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– w Quantum Leben AG

Pełnomocnictwo Quantum Leben AG

4Life Direct Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa (dalej: „4Life Direct”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313549, będąca agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.

Zakres ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wybranej polisy. Wszystkie informacje na temat zakresu ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które zostały przesłane wraz z polisą. OWU dostępne jest również na stronie internetowej 4lifedirect.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładce „Obsługa klienta”, na podstronie „Dokumenty do pobrania”. Warunki umowy można też odsłuchać dzwoniąc pod 22 356 15 15.

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie to wypłata dokonywana przez firmę ubezpieczeniową na rzecz osób uposażonych ubezpieczonego po jego śmierci. Wypłata ta zapewnia wsparcie finansowe osobom uposażonym w polisie.

Ubezpieczenie na życie można kupić za pośrednictwem 4Life Direct

Po śmierci bliskiej osoby ZUS wypłaca 4 tysiące złotych zasiłku pogrzebowego, co może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i innych wydatków, które mogą pojawić się po śmierci bliskiej osoby.

Prywatne ubezpieczenie na życie pozwala wybrać adekwatną do potrzeb sumę ubezpieczenia.

Tylko niektóre rodzaje ubezpieczenia posiadają wymóg wcześniejszej ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

Uposażony to osoba wyznaczona do odbioru wypłaty świadczenia z polisy, zgodnie z zawartą umową.

Ubezpieczający może wskazać dowolną liczbę uposażonych i nie muszą być to tylko członkowie rodziny. Wskazanie może również zostać w każdym czasie zmienione lub odwołane. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie.

W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego.

Tak, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dla innej osoby. W przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia innych osób, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00.

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać kilka polis na życie.

Warto zapewnić sobie i swojej rodzinie dodatkową ochronę, wybierając ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o. Możliwe jest również posiadanie ubezpieczeń na życie i zdrowie – nie wykluczają się one.

Czy wiesz, co ludzie mówią o 4Life Direct? Przeczytaj tutaj, aby dowiedzieć się jakie są opinie osób, które otrzymały wypłatę świadczenia z polisy zawartej za pośrednictwem 4Life Direct.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia na życie, które zawierane jest na czas nieokreślony. Zapewnia ono ochronę do końca życia, jeśli opłacane są składki.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie jest bardziej powszechne, ponieważ zapewnia świadczenie osobom uposażonym na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Polisa „Moi Bliscy” jest rodzajem bezterminowego ubezpieczenia na życie. Chroń swoich bliskich już dziś, kup ubezpieczenie na życie już teraz.

Ubezpieczenie na życie zapewnia Twoim uposażonym wypłatę świadczenia  na wypadek Twojej śmierci. Jeżeli masz ubezpieczenie na życie, osoby które wskażesz otrzymają wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia. Po Twojej śmierci, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie może zostać wykorzystane na wszelkie wydatki Twoich bliskich. Ubezpieczenie na życie zapewnia Twojej rodzinie wsparcie pieniężne w przypadku Twojej śmierci. Poniżej znajduje się lista niektórych rzeczy, na które można przeznaczyć świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie: 

 • koszty pogrzebu
 • pożyczki
 • zadłużenie z tytułu kart kredytowych
 • rachunki medyczne
 • opłaty za edukację
 • oszczędności na emeryturę

Zabezpiecz swoją rodzinę już dziś.

 

Poniżej przedstawiamy dwa sposoby, jak można się skontaktować z 4Life Direct w celu kupienia ubezpieczenia na życie:

 1. Wypełnij formularz online – Uczyniliśmy proces uzyskania wyceny składki w  ubezpieczeniu na życie znacznie łatwiejszym. Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz. Jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe.
 2. Zadzwoń do nas już dziś! – Jeżeli wolisz do nas zadzwonić, możesz skontaktować się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 007 750. Nasza placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Skontaktuj się z 4Life Direct już dziś, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach na życie dostępnych za pośrednictwem 4Life Direct.

Ubezpieczający lub właściciel polisy to osoba lub podmiot, który jest właścicielem polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz polisy ma przywilej korzystania z praw określonych w polisie.

Ubezpieczenie na życie zawarte za pośrednictwem 4Life Direct obowiązują na całym świecie. Nie ma znaczenia, gdzie doszło do śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę w razie wypadku. Dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymane pieniądze z odszkodowania będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na pokrycie kosztów:

 • usług medycznych.
 • sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • dostosowania domu do nowych potrzeb.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może kupić każdy obywatel Polski w wieku od 18 do 70 lat.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to umowa na 5 lat. Po 5 latach możesz kontynuować umowę na kolejne 5 lat (możliwość aż do 80. roku życia).

Ochrona Szpitalna zapewnia ochronę finansową w przypadku hospitalizacji.

Środki otrzymane z ubezpieczenia Ochrona Szpitalna możesz przeznaczyć na dowolny cel. Możesz wykorzystać te pieniądze np. na: 

 • rehabilitację,
 • pokrycie dodatkowych kosztów leczenia,
 • zakup leków i suplementów.

Karencja trwa przez okres 6 miesięcy bezpośrednio po zawarciu umowy i obejmuje nowo nabyte choroby. W tym czasie osoba ubezpieczona nie jest objęta ochroną, chyba że zdarzenie nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.