Poznaj składkę Kup online
Szukasz ubezpieczenia? Zadzwoń:
800 007 750
Masz już polisę i pytania? Zadzwoń:
22 279 07 77
Składanie wniosku o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem 4Life Direct.

Przewodnik: Składanie wniosku o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem 4Life Direct.

czwartek, 25 maja 2023

1. Wprowadzenie 

2. Co to jest ubezpieczenie na życie?

3. Korzyści z ubezpieczenia na życie

4. Kim jest 4Life Direct Sp. z o.o. ?

5. Kto może kupić ubezpieczenie na życie?

6. Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

7. Składanie wniosku o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem 4Life Direct jest proste

8. Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy na życie?

9. Wyłączenia w ubezpieczeniu na życie

10. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie?

11. Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia na życie?

12. Co robić, gdy potrzebuję pomocy w temacie ubezpieczenia na życie?

13. Czy mogę odwołać się od decyzji o odrzuceniu mojego roszczenia z ubezpieczenia na życie?

14. Skąd mam wiedzieć, kiedy moje roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie zostanie rozpatrzone?

15. Co zrobić z otrzymanymi środkami z wypłaty świadczenia z ubezpieczenia na życie?

16. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ubezpieczenia na życie i zgłaszania roszczeń z ubezpieczenia na życie.

1. Wprowadzenie 

Kiedy nadchodzi czas zgłoszenia roszczenia z polisy ubezpieczenia na życie, wielu ludzi nie wie, jakie działania podjąć, by otrzymać wypłatę świadczenia. Proces zgłaszania roszczeń z ubezpieczenia na życie jest często tematem, którego ludzie unikają lub odkładają do ostatniego momentu. Brak wiedzy na temat procesu odszkodowawczego może być stresujący, gdy osoba ubezpieczona umrze i uposażeni nie będą wiedzieli jakie dokumenty należy złożyć i z kim się skontaktować. W przygotowanym przewodniku wyjaśniamy cały proces zgłaszania roszczeń i odpowiadamy na najczęstsze pytania, dotyczące ubezpieczenia na życie i wypłaty świadczenia.

Szukasz ubezpieczenia na życie? A może chcesz odświeżyć swoją wiedzę na temat procesu zgłaszania roszczeń? Przeczytaj przewodnik i zyskaj wiedzę na temat ubezpieczeń i wypłaty świadczenia.

2. Co to jest ubezpieczenie na życie? 

Ubezpieczenie na życie to rodzaj umowy między ubezpieczającym, a firmą ubezpieczeniową. W zamian za określoną miesięczną składkę, ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić świadczenie osobie uposażanej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pieniądze ze świadczenia z polisy na życie można wykorzystać na pokrycie różnych wydatków.

Te wydatki mogą obejmować:

● Koszty pogrzebu. 

● Rachunki medyczne. 

● Długi związane z kartą kredytową. 

● Spłatę pożyczek. 

● Wydatki domowe. 

● Koszty opieki nad dziećmi. 

● Edukację. 

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie może być wsparciem finansowym dla rodziny w przyszłości. Dzięki otrzymanej jednorazowej wypłacie, będą mogli opłacić ważne rachunki lub przeznaczyć daną kwotę na dowolnie wybrany przez siebie cel. 

Co to jest ubezpieczenie na życie?

3. Korzyści z ubezpieczenia na życie 

Ubezpieczenie na życie posiada wiele korzyści. Jest to jeden z najlepszych sposobów, by zadbać o finansową przyszłość rodziny.

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie może pomóc pokryć koszty związane z pogrzebem i inne ważne wydatki.

Pomoc finansowa 

Ubezpieczenie na życie może pomóc Twojej rodzinie, gdy Ciebie zabraknie i zostanie jedna pensja czy emerytura. Dzięki ubezpieczeniu na życie Twoja rodzina otrzyma wsparcie finansowe, gdy Ty już nie będziesz mógł im pomóc. Wypłacone  roszczenia z  ubezpieczenia na życie pieniądze można przeznaczyć na opłacenie takich wydatków, jak jedzenie, rachunki za media i inne podstawowe potrzeby.

Spłacanie długów 

Polisy na życie mogą stanowić ważne wsparcie pieniężne dla Twoich bliskich w przypadku Twojej śmierci. Świadczenie z polisy na życie może być przeznaczone do spłacenia długów, w których zostały jeszcze pewne kwoty do spłaty. Może to być kredyt hipoteczny, leasing lub inne pożyczki. Twoja rodzina może również wykorzystać świadczenie z polisy na życie do spłaty kart kredytowych lub debetów.

Opłata edukacji dzieci 

Warto rozważyć zabezpieczenie finansowania edukacji swoich dzieci poprzez polisę ubezpieczenia na życie. Jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie, to w razie Twojej śmierci, Twoje dzieci otrzymają wypłatę świadczenia, która może być przeznaczona np. na opłacenie ich edukacji. Dzięki ubezpieczeniu na życie przyszłość edukacyjna Twoich dzieci będzie zabezpieczona.

Dziedziczenie 

Niektórzy ludzie kupują ubezpieczenie na życie, aby pozostawić swoim bliskim pewną kwotę pieniędzy. Wypłata świadczenia może zapewnić Twojej rodzinie wsparcie finansowe w przyszłości. 

4. Kim jest 4Life Direct Sp. z o.o.? 

4Life Direct Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy 4Life International. Grupa 4Life International ma siedzibę w Londynie. 4Life Direct działa na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.

Biuro 4Life Direct Sp. z o.o. w Polsce otwarte zostało się w 2009 roku. Od tego czasu Spółka  4Life Direct działa jako pośrednik w sprzedaży ubezpieczeń. 

Za pośrednictwem 4Life Direct można kupić Bezterminowe ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy”:

● Brak ankiet medycznych ani badań przy zawieraniu umowy.

● Umowa ubezpieczenia na czas nieokreślony. 

● Stałe składki. 

● Zlecenie wypłaty świadczenia w ciągu 24h (dni robocze). 

● Dla mężczyzn i kobiet w wieku od 40 do 80 lat.

5. Kto może kupić ubezpieczenie na życie? 

W 4Life Direct Sp. z o.o. uważamy, że Polacy powinni mieć ubezpieczenie na życie.

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie może wesprzeć finansowo bliskich. Jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie, to w przypadku Twojej śmierci, osoby uposażone otrzymają wypłatę świadczenia. Pieniądze ze świadczenia można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. opłaty związane z ostatnim pożegnaniem, rachunki, czynsz czy inne ważne wydatki. 

Młodzi dorośli  

Ubezpieczenie na życie warto kupić wcześniej. Wielu młodych dorosłych  ma również rodziców lub rodzeństwo, którzy są od nich zależni. Mimo że większość młodych dorosłych  jest zdrowa, to mogą uważać, że potrzebują ubezpieczenia na życie. Życie jest jednak nieprzewidywalne i mogą się zdarzyć się nieoczekiwane sytuacje. Jeśli młody dorosły  umrze, ubezpieczenie może wesprzeć jego bliskich, którzy mogą być od niego zależni. Im wcześniej kupi się ubezpieczenie na życie, tym składki w polisie będą niższe. 

Rodzice 

Rodzice nieustannie myślą o potrzebach swoich dzieci – bez względu na to, czy są to ich bieżące czy przyszłe potrzeby. Warto myśleć z wyprzedzeniem i zapewnić dzieciom wsparcie finansowe, gdyby zdarzyła się tragedia.

Partnerzy lub małżonkowie 

Jeśli nie masz dzieci, nie oznacza to, że nie potrzebujesz ubezpieczenia na życie. Czy masz partnera, małżonka lub inną rodzinę, która polega na Tobie finansowo? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to warto rozważyć kupienie ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie może zapewnić wsparcie finansowe dla Twojego partnera, małżonka lub innego członka rodziny. Wypłata świadczenia pozwoli im opłacić wydatki, gdy Ciebie zabraknie.

Dziadkowie 

Bycie dziadkiem to jedno z największych darów życia . Jako dziadek możesz chcieć zapewnić finansowe zabezpieczenie dla swoich wnuków. Ubezpieczenie na życie to umożliwia. Twoje wnuki mogą otrzymać finansowe wsparcie, gdy zostaną wymienieni jako osoby uposażone w Twojej polisie. Pieniądze z wypłaty świadczenia po śmierci mogą być wykorzystane na dowolne wydatki takie jak np. edukacja, opieka zdrowotna czy nawet samochód.

6. Co obejmuje polisa ubezpieczeniowa na życie?

Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia osobom uposażonym po śmierci osoby ubezpieczonej. Wypłata ta nazywana jest świadczeniem z tytułu śmierci. Twoja rodzina może wykorzystać te środki na pokrycie wszelkich wydatków, z którymi może się spotkać po Twojej śmierci.

Dokładny zakres ubezpieczenia na życie może się różnić w zależności od konkretnej polisy. 4Life Direct Sp. z o.o. oferuje za swoim pośrednictwem następujące ubezpieczenia:

Bezterminowe ubezpieczenie na życie „Moi bliscy“””

Polisa „Moi bliscy” zapewnia wsparcie finansowe dla Twoich bliskich po Twojej śmierci. Suma ubezpieczenia może wynosić do 50 000 zł. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie może wynieść nawet trzykrotność sumy ubezpieczenia. Twoi bliscy mogą otrzymać do 150 000 zł, jeśli śmierć nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Terminowe ubezpieczenie na życie „Pomyśl o przyszłości bliskich”

Polisa „Pomyśl o przyszłości bliskich” zawierana jest na okres 5 lat. W tym czasie osoba wskazana na polisie otrzymuje ochronę ubezpieczeniową. W przypadku śmierci ubezpieczonego, świadczenie z tytułu śmierci przysługuje uposażonemu z polisy. Twoi bliscy mogą otrzymać nawet do 200 000 zł wypłaty świadczenia.  

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wsparcie finansowe w przypadku odniesienia obrażeń w wyniku wypadku, zgodnie z tabelą wypłat świadczeń. Pieniądze z odszkodowania można przeznaczyć np. na opłacenie dodatkowych kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia wynosi od 25 000 zł do 200 000 zł. 

Ochrona Szpitalna

Ochrona Szpitalna zapewnia ochronę w przypadku hospitalizacji. Ochrona Szpitalna pozwala skupić się na powrocie do zdrowia. W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia  dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest w wysokości 100 zł, 150 zł lub 200 zł. 

Twoja ochrona

Polisa „Twoja ochrona” zapewnia bezpieczeństwo finansowe Twoim bliskim w przypadku Twojej śmierci. To polisa dla osób wyjątkowo narażonych na ryzyko nagłych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie można zawrzeć na okres 5 lat. Po upływie tego okresu można zawrzeć umowę na kolejne 5 lat, i cyklicznie odnawiać aż do 80. urodzin. Suma ubezpieczenia w tej polisie może wynieść aż 300 000 zł.

Ochrona dla dziecka 

„Ochrona dla dziecka” to ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie finansowe w razie wypadków i ich konsekwencji. W polisie „Ochrona dla dziecka” ochroną objęte są takie zdarzenia jak obrażenia zaistniałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku(zgodnie z tabelą w OWU) czy hospitalizacja. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na rehabilitację swojego dziecka. Możesz również wykorzystać te środki na zakup sprzętu medycznego czy leczenie dziecka. Świadczenia wynoszą  25 000 zł, 50 000 zł, 75 000 zł lub 100 000 zł.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

7. Składanie wniosku o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem 4Life Direct jest proste

Proces ubiegania się o wypłatę świadczenia z polisy na życie jest prosty. Wszystkie informacje dotyczące tego, jakie dokumenty należy dostarczyć, są zamieszczone na stronie internetowej 4Life Direct w zakładce Obsługa Klienta – zgłoś odszkodowanie. 

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00,  napisać wiadomość na adres mailowy: odszkodowania@4lifedirect.pl lub skontaktować się pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 750.

8. Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy na życie?

Osoba lub osoby uprawnione z umowy ubezpieczenia (uposażone) powinny skontaktować się  z firmą, w której lub za pośrednictwem której zawarte zostało ubezpieczenie i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją.

W 4Life Direct wiemy, że proces zgłaszania odszkodowania może być stresujący, w szczególności w obliczu utraty bliskiej osoby. Rozumiemy, że radzenie sobie z żałobą nie jest łatwe. Dlatego uprościliśmy proces zgłaszania wniosku o odszkodowanie w polisie na życie zawartej za pośrednictwem 4Life Direct sp. z o.o.

Jeśli chcesz zgłosić odszkodowanie, możesz to zrobić następująco:

Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy na życie?

9. Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniu na życie?

Ważne jest, aby pamiętać, że ubezpieczenie na życie ma pewne wyłączenia. Niektóre wyłączenia w ubezpieczeniach na życie to m.in.:

Nielegalna lub przestępcza działalność

Większość firm ubezpieczeniowych jako wykluczenie ma wymienioną nielegalną lub przestępczą działalność. Jeśli osoba ubezpieczona poniesie śmierć biorąc udział w nielegalnej lub przestępczej działalności, Twoje roszczenie zostanie odrzucone.

Nadużywanie substancji

Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku nadużywania narkotyków lub alkoholu, osoba uposażona może nie otrzymać wypłaty świadczenia z ubezpieczenia na życie. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączeń w ubezpieczeniu na życie, skontaktuj się z 4Life Direct. 

10. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie?

Ceremonia pogrzebowa i pochówek może być kosztowne. Często szybko potrzebne są środki finansowe, by móc pokryć opłaty związane z ostatnim pożegnaniem. W Bezterminowym ubezpieczeniu na Życie „Moi Bliscy” zlecenie wypłaty świadczenia następuje w ciągu 24 godzin (dni roboczych). Dzięki szybkiej wypłacie świadczenia, rodzina może opłacić pogrzeb bez konieczności brania pożyczek.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie?

11. Jakich dokumentów potrzebuję, aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie?

Aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie, musisz mieć dostępne następujące informacje i dokumenty, takie jak np.:

 • Numer polisy.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia.
 • Odpis skróconego aktu zgonu ubezpieczonego.
 • Kopia karty zgonu.
 • Kopia dowodu osobistego upoważnionej do odbioru świadczenia osoby.

12. Co zrobić, gdy potrzebuję pomocy z ubezpieczeniem na życie?

Czy posiadasz polisę zawartą za pośrednictwem 4Life Direct? Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polisy lub składki, skontaktuj się z nami. Jeden z naszych konsultantów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

 • Zadzwoń do nas pod nr telefonu: 22 354 50 00
 • Lub napisz na adres: info@4lifedirect.pl 
 • Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00

13. Czy mogę odwołać się od decyzji o odrzuceniu mojego wniosku o ubezpieczenie na życie?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Ubezpieczyciela, możesz odwołać się od niej w następujący sposób:

Na piśmie 

Wysyłając odwołanie tradycyjną pocztą na adres:

4Life Direct Sp. z o. o.

ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

Lub bezpośrednio do ubezpieczyciela na adres:

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa

Osobiście

Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie 4Life Direct Sp. z o.o.

Telefonicznie

Odwołanie można złożyć telefonicznie. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 354 50 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00).

Odwołanie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny wnioskodawcy.
 • Numer polisy.
 • Numer telefonu/adres e-mail.
 • Opis i uzasadnienie przedmiotu odwołania.
 • Datę złożenia odwołania.

O ile nie wystąpią skomplikowane okoliczności, odpowiedź na odwołanie zostanie udzielona w ciągu 30 dni. W przypadku możliwych opóźnień, zostaniesz o tym poinformowany. Czas odpowiedzi na odwołanie nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania skargi. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej (jeśli wyrazisz na to zgodę).

14. Skąd mam wiedzieć, kiedy moje roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie zostanie rozpatrzone?

Po zapoznaniu się z dokumentacją Ubezpieczyciel podejmie decyzję w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, wyślemy prośbę o dosłanie dodatkowych dokumentów. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, mailowo lub tradycyjną pocztą. Po zakończeniu roszczenia, otrzymasz wiadomość SMS oraz list z decyzją. 

Skąd mam wiedzieć, kiedy moje roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie zostanie rozpatrzone?

15. Co zrobić z pieniędzmi otrzymanymi z wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie?

Śmierć bliskiej osoby jest ogromną stratą. Najlepiej nie spieszyć się z żadnymi decyzjami finansowymi. Po otrzymaniu pieniędzy z roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie należy podejmować świadome decyzje. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zarządzać pieniędzmi:

Poświęć czas na żałobę

Utrata ukochanej osoby jest ciężkim i trudnym przeżyciem. Musisz dać sobie czas na żałobę. Możesz szukać wsparcia u rodziny, przyjaciół lub specjalistów, jeśli zmagasz się z trudnościami.

Oceń swoją sytuację finansową

Oceń swoje bieżące potrzeby finansowe. Weź pod uwagę swoje bieżące wydatki, niespłacone długi i wszelkie długoterminowe plany finansowe. Ocena finansów pomoże Ci określić priorytety dotyczące tego, jak możesz wykorzystać fundusze z otrzymanej wypłaty świadczenia.

Pokrycie bieżących wydatków

Wykorzystaj środki na pokrycie wszelkich aktualnych wydatków. Możesz pokryć np. koszty pogrzebu, rachunki medyczne lub opłaty prawne związane ze spadkiem.

Spłata długów

Jeśli masz niespłacone długi, rozważ wykorzystanie części wypłaty z ubezpieczenia na ich spłatę. Jeśli nie masz żadnych długów, rozważ oszczędzanie na cele długoterminowe.

Inwestowanie

Jeśli zaspokoiłeś swoje najpilniejsze potrzeby i spłaciłeś długi, pieniądze z wypłaty świadczenia możesz zainwestować. Możesz skonsultować się z doradcą finansowym, aby opracować strategię inwestycyjną. Może on pomóc w mądrym inwestowaniu środków.

16. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ubezpieczenia na życie i roszczeń z tytułu ubezpieczenia na życie.

Dlaczego ubezpieczenie na życie jest ważne?

Ubezpieczenie na życie zapewnia Twojej rodzinie ochronę na wypadek Twojej śmierci. Jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie, Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe w przyszłości. Po Twojej śmierci świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie może zostać wykorzystane na pokrycie wszelkich wydatków Twoich bliskich. Ubezpieczenie na życie zapewnia rodzinie wsparcie finansowe w przypadku Twojej śmierci.

Oto lista niektórych rzeczy, na które można przeznaczyć świadczenie z tytułu śmierci w ubezpieczeniu na życie:

 • Koszty pogrzebu.
 • Pożyczki.
 • Zadłużenie na karcie kredytowej.
 • Rachunki medyczne.
 • Opłaty edukacyjne.
 • Oszczędności emerytalne.

Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie chroni Twoich bliskich w przypadku Twojej śmierci. Ubezpieczenie na życie pomaga pokryć wydatki, w tym:

 • Koszty pogrzebu.
 • Zaległe długi.
 • Koszty utrzymania.

Zadbaj o swoich bliskich dzięki ubezpieczeniu na życie zawartemu za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o.

Kim jest uposażony?

Uposażony to każda osoba, która jest upoważniona do otrzymania wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

Kim jest posiadacz polisy?

Ubezpieczający lub „właściciel polisy” to osoba lub podmiot, który jest właścicielem polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz polisy ma przywilej korzystania z praw określonych w polisie. 

Czy moja rodzina powinna wiedzieć o moim ubezpieczeniu na życie?

Tak, Twoja rodzina powinna wiedzieć o ubezpieczeniu na życie. Rozmowa z rodziną o ubezpieczeniu na życie jest ważna. Musisz poinformować rodzinę i osobę uposażoną o kupieniu polisy. Bez tych informacji uposażony nie będzie mógł złożyć wniosku o wypłatę świadczenia.

Jakiej sumy w ubezpieczeniu na życie potrzebuję?

Wysokość potrzebnej sumy ubezpieczenia na życie zależy od okoliczności. Ważne jest, aby określić odpowiednią kwotę dla sytuacji . Możemy w tym pomóc. Prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 750.

Czy mogę mieć więcej niż jedną polisę na życie?

Tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać kilka polis ubezpieczenia na życie.

Czy mogę kupić ubezpieczenie na życie dla kogoś innego?

Tak, możliwe jest kupienie ubezpieczenia na życie dla innej osoby. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 750. Konsultanci są do dyspozycji w godz. 8:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku.

Co to jest świadczenie z ubezpieczenia na życie? 

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie to wypłata dokonywana przez ubezpieczyciela na rzecz osób uposażonych z polisy. Świadczenie ubezpieczeniowe zapewnia wsparcie finansowe osobom uposażonym. Ubezpieczenie na życie można kupić za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z.o.o.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie można złożyć w jeden z następujących sposobów:

Jak długo czeka się na wypłatę świadczenia?

Świadczenie zlecane do wypłaty jest w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla każdego produktu można znaleźć tutaj.

Jakich dokumentów potrzebuje 4Life Direct Sp. z o.o.  do wypłaty świadczenia?

Rodzaj i liczba dokumentów zależą od zawartej umowy ubezpieczenia. 

W jakich przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku zastosowania któregokolwiek z wyłączeń. Listę wyłączeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wyłączenia to zdarzenia, które zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych
za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem,
który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.