Poznaj składkę Kup online
Wypełnianie prostego i przejrzystego wniosku ubezpieczeniowego.

Zgłoś odszkodowanie

W ubezpieczeniach na życie sprzedawanych za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o.,  ubezpieczycielem jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zależy nam na Twoim spokoju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wszelkie dodatkowe stresy są niepotrzebne. Dlatego też uprościliśmy dla Twojej wygody proces zgłaszania wniosku o otrzymanie świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenie

Odszkodowanie można zgłosić:

Do zgłoszenia odszkodowania będą potrzebne:

 • dane ubezpieczonego, tj.: imię i nazwisko, numer polisy oraz numer PESEL
 • dane zgłaszającego, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa
 • informacje o zajściu zdarzenia i jego okolicznościach: data i miejsce zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia np. zgon, pobyt w szpitalu, następstwo nieszczęśliwego wypadku

Kto może zgłosić odszkodowanie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia.

Jeśli występujący o odszkodowanie nie jest uprawnionym, do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania uprawnionego.

Dokumenty

Do rozpatrzenia odszkodowania niezbędne jest przygotowanie dokumentów, odpowiednich dla posiadanego ubezpieczenia.

Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku,

są dostępne po wybraniu rodzaju zgłaszanego zdarzenia.

Pobierz, wypełnij i podpisz niezbędne formularze. Następnie wyślij komplet dokumentów w wybrany przez siebie sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

 • Emailem na adres:

korespondencja@4lifedirect.pl 

Jeśli robisz zdjęcia lub skan dokumentu, pamiętaj, aby to było zdjęcie oryginału dokumentu, a nie kopii. Pamiętaj, aby zdjęcia wykonywać przy dobrym oświetleniu i odpowiedniej rozdzielczości co zapewni ich lepszą czytelność.

 • Osobiście w siedzibie firmy:

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Rozpatrzenie odszkodowania

Jeśli dokumentacja jest kompletna, Towarzystwo Ubezpieczeniowe podejmie decyzję na jej podstawie oraz w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w danej umowie.

W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub niewystarczająca do podjęcia decyzji przez Ubezpieczyciela, wyślemy prośbę o uzupełnienie braków formalnych, kontaktując się z Tobą telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej lub tradycyjnej.

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Stanowisko

Po zakończeniu sprawy dostaniesz sms i pismo z decyzją. Odeślemy również oryginały jeśli były przysłane.

Masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami

 • Infolinia Biura Obsługi Klienta +48 22 354 50 00
  (od poniedziałku do piątku 8:00 – 19:00)
 • Dział Odszkodowań
  4Life Direct Sp. z o.o.
  ul. Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:30
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]