Poznaj składkę Kup online

Uważamy, że Polacy powinni mieć ubezpieczenie.

Odbierz bezpłatną ochronę z sumą ubezpieczenia 10 000 zł
na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Nie czekaj i zabezpiecz swoich bliskich.

Młoda kobieta pomaga mamie wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od wybranej polisy:
– w Towarzystwie
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. należącym do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– w Quantum Leben AG

Pełnomocnictwo Quantum Leben AG

4Life Direct sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa (dalej: „4Life Direct”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313549, będąca agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.

Zakres ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wybranej polisy. Wszystkie informacje na temat zakresu ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które zostały przesłane wraz z polisą. OWU dostępne jest również na stronie internetowej 4Lifedirect.pl.

Składka jest stała i nie będzie rosnąć. O jej zwiększeniu może zadecydować wyłącznie Klient, wnioskując o podwyższenie sumy ubezpieczenia.

Oczywiście. Ubezpieczony może w każdej chwili wnioskować o zwiększenie sumy ubezpieczenia. By to zrobić, prosimy o kontakt telefoniczny Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi, w związku z tym, że do chwili rezygnacji ubezpieczyciel świadczył ochronę w zakresie wybranym przez ubezpieczonego. To znaczy, że obejmował go ochroną na wypadek wystąpienia zdarzeń objętych w umowie ubezpieczeniowej, zachowując gotowość do wypłacenia sumy ubezpieczenia, jeśli doszłoby do danego zdarzenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładce „Obsługa klienta”, na podstronie „Dokumenty do pobrania”. Warunki umowy można też odsłuchać dzwoniąc pod 22 356 15 15.

Wypłata świadczenia odbywa się na wniosek osoby uposażonej, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. Szczegółowo procedura opisana jest w zakładce „Zgłaszanie odszkodowań”.

Rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa w każdym momencie. W takiej sytuacji poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Po śmierci bliskiej osoby ZUS wypłaca 4 tysiące złotych zasiłku pogrzebowego, co może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i innych wydatków, które mogą pojawić się po śmierci bliskiej osoby.

Prywatne ubezpieczenie na życie pozwala wybrać adekwatną do potrzeb sumę ubezpieczenia.

Karencja jest to okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który Towarzystwo nie udziela ochrony, chyba, że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Tylko niektóre rodzaje ubezpieczenia posiadają wymóg wcześniejszej ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

Ubezpieczający może wskazać dowolną liczbę uposażonych i nie muszą być to tylko członkowie rodziny. Wskazanie może również zostać w każdym czasie zmienione lub odwołane. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie.

W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego.

Tak, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dla innej osoby. W przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia innych osób, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać kilka polis na życie.Odszkodowanie można zgłosić na jeden z kilku sposobów:

Tak, biuro 4Life Direct sp. z o.o. mieści się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie.

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Rodzaj i liczba dokumentów zależą od zawartej umowy ubezpieczenia. Pełen wykaz dokumentów jest przekazywany zainteresowanemu po zgłoszeniu roszczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy wystąpią którekolwiek z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wykluczenia. Są to zdarzenia, które zwalniają Towarzystwo od odpowiedzialności wypłaty świadczeń.

Dla spokoju i komfortu naszych Klientów przygotowaliśmy kilka możliwości płatności składki. Najbezpieczniejszą i najwygodniejszą z nich jest Polecenie Zapłaty, w ramach której bank automatycznie realizuje comiesięczne płatności, w ustalonym przez ubezpieczonego dniu.

Istnieje również możliwość samodzielnego dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto, płatności za pośrednictwem PayU, a także opłacania składki za pomocą otrzymanego od 4Life Direct blankietu, który można wykorzystać do opłacenia składki w najbliższej placówce Poczty Polskiej, oddziale banku bądź innym punkcie przyjmowania opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności są dostępne w dokumentacji otrzymywanej wraz z polisą.

Ubezpieczyciel świadczy ochronę przez cały okres opłacania przez klienta składek. Jeżeli jednak klient rezygnuje i przestaje opłacać składki, wówczas ta ochrona przestaje obowiązywać.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zapewnić sobie i swojej rodzinie dodatkową ochronę, wybierając ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem 4Life Direct. Możliwe jest również posiadanie ubezpieczeń na życie i zdrowie – nie wykluczają się one.

Ubezpieczający może w każdym momencie zmienić lub odwołać wskazanie osób uposażonych. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

By sprawdzić, czy składka za ubezpieczenie wpłynęła, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00. W każdym momencie Klient może również aktywować dodatkową usługę SMS Premium, dzięki której otrzyma wiadomość za każdym razem, gdy składka zostanie zaksięgowana na koncie.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta tel. (22) 354 50 00. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi konsultantami znajdą Państwo rozwiązanie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

kobieta i mężczyzna czytają informacje

Wypełnij formularz

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny lub e-mailowy kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]