Poznaj składkę Kup online
Młoda kobieta pomaga mamie wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od wybranej polisy:
– w Towarzystwie
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. należącym do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– w Quantum Leben AG

Pełnomocnictwo Quantum Leben AG

4Life Direct sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa (dalej: „4Life Direct”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313549, będąca agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11185495/A.

Zakres ubezpieczenia zależny jest od rodzaju wybranej polisy. Wszystkie informacje na temat zakresu ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które zostały przesłane wraz z polisą. OWU dostępne jest również na stronie internetowej 4Lifedirect.pl.

Składka jest stała i nie będzie rosnąć. O jej zwiększeniu może zadecydować wyłącznie Klient, wnioskując o podwyższenie sumy ubezpieczenia.

Oczywiście. Ubezpieczony może w każdej chwili wnioskować o zwiększenie sumy ubezpieczenia. By to zrobić, prosimy o kontakt telefoniczny Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi, w związku z tym, że do chwili rezygnacji ubezpieczyciel świadczył ochronę w zakresie wybranym przez ubezpieczonego. To znaczy, że obejmował go ochroną na wypadek wystąpienia zdarzeń objętych w umowie ubezpieczeniowej, zachowując gotowość do wypłacenia sumy ubezpieczenia, jeśli doszłoby do danego zdarzenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładce „Obsługa klienta”, na podstronie „Dokumenty do pobrania”. Warunki umowy można też odsłuchać dzwoniąc pod 22 356 15 15.

Wypłata świadczenia odbywa się na wniosek osoby uposażonej, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. Szczegółowo procedury opisane są w zakładkach

Rezygnacja z ubezpieczenia jest możliwa w każdym momencie. W takiej sytuacji poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Po śmierci bliskiej osoby ZUS wypłaca 4 tysiące złotych zasiłku pogrzebowego, co może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i innych wydatków, które mogą pojawić się po śmierci bliskiej osoby.

Prywatne ubezpieczenie na życie pozwala wybrać adekwatną do potrzeb sumę ubezpieczenia.

Karencja jest to okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który Towarzystwo nie udziela ochrony, chyba, że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Tylko niektóre rodzaje ubezpieczenia posiadają wymóg wcześniejszej ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

Ubezpieczający może wskazać dowolną liczbę uposażonych i nie muszą być to tylko członkowie rodziny. Wskazanie może również zostać w każdym czasie zmienione lub odwołane. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie.

W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego.

Tak, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dla innej osoby. W przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia innych osób, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00.

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać kilka polis na życie.Roszczenie można zgłosić na jeden z kilku sposobów:

Tak, biuro 4Life Direct sp. z o.o. mieści się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie.

Wypłata świadczenia odbywa się w terminach podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

Rodzaj i liczba dokumentów zależą od zawartej umowy ubezpieczenia. Pełen wykaz dokumentów jest przekazywany zainteresowanemu po zgłoszeniu roszczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy wystąpią którekolwiek z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wykluczenia. Są to zdarzenia, które zwalniają Towarzystwo od odpowiedzialności wypłaty świadczeń.

Dla spokoju i komfortu naszych Klientów przygotowaliśmy kilka możliwości płatności składki. Najbezpieczniejszą i najwygodniejszą z nich jest Polecenie Zapłaty, w ramach której bank automatycznie realizuje comiesięczne płatności, w ustalonym przez ubezpieczonego dniu.

Istnieje również możliwość samodzielnego dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto, płatności za pośrednictwem PayU, a także opłacania składki za pomocą otrzymanego od 4Life Direct blankietu, który można wykorzystać do opłacenia składki w najbliższej placówce Poczty Polskiej, oddziale banku bądź innym punkcie przyjmowania opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności są dostępne w dokumentacji otrzymywanej wraz z polisą.

Ubezpieczyciel świadczy ochronę przez cały okres opłacania przez klienta składek. Jeżeli jednak klient rezygnuje i przestaje opłacać składki, wówczas ta ochrona przestaje obowiązywać.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zapewnić sobie i swojej rodzinie dodatkową ochronę, wybierając ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o.. Możliwe jest również posiadanie ubezpieczeń na życie i zdrowie – nie wykluczają się one.

Ubezpieczający może w każdym momencie zmienić lub odwołać wskazanie osób uposażonych. O takiej zmianie należy poinformować ubezpieczyciela na piśmie. W przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek wskazanie oraz zmiana uposażonego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczonego. Poprosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00, by uzyskać więcej informacji.

By sprawdzić, czy składka za ubezpieczenie wpłynęła, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 354 50 00. W każdym momencie Klient może również aktywować dodatkową usługę SMS Premium, dzięki której otrzyma wiadomość za każdym razem, gdy składka zostanie zaksięgowana na koncie.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta tel. (22) 354 50 00. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi konsultantami znajdą Państwo rozwiązanie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.

W zależności od polisy, którą wybierzesz, będziesz ubezpieczony:

 •     W Towarzystwie Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA należące do Grupy Generali, wpisane do Rejestru Grup Ubezpieczeniowych prowadzonego przez IVASS.

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 •     W Quantum Leben AG.

Pełnomocnictwo Quantum Leben AG

4Life Direct  jest agentem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa (dalej: „4Life Direct”) wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313549, będącym agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11185495/A.

4Life Direct jest pośrednikiem który oferuje Polakom proste, przystępne cenowo i wygodne ubezpieczenia na życie. Dzięki ubezpieczeniom na życie zawartym za pośrednictwem 4Life Direct Sp. z o.o., Polacy mają możliwość zapewnienia swoim rodzinom bezpiecznej i spokojnej przyszłości.

4Life Direct jest częścią 4Life International Group. Siedziba główna grupy 4Life International znajduje się w Londynie. Grupa 4Life działa na polskim, czeskim, węgierskim i słowackim rynku.

Polski oddział 4Life Direct istnieje od 2009 roku. Firma 4Life Direct Sp. z o.o. jest częścią grupy 4Life International i działa w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Do tej pory firma obsłużyła ponad 2 miliony klientów. Opinie klientów na temat 4Life Direct możesz przeczytać tutaj.

Czy wiesz, co ludzie mówią o 4Life Direct? Przeczytaj tutaj, aby dowiedzieć się jakie są opinie osób, które otrzymały wypłatę świadczenia z polisy zawartej za pośrednictwem 4Life Direct.

Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego rodzaju polisy. Informacje dotyczące danej ochrony znaleźć można w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego produktu znajdziesz tutaj.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na naszej stronie internetowej. Wejdź w zakładkę „Obsługa Klienta”, na podstronie „Pliki do pobrania”. Warunki umowy można również odsłuchać dzwoniąc pod numer 22 356 15 15.

W 4Life Direct Sp. z o.o. zawsze stawiamy Klientów na pierwszym miejscu. Klienci mogą się z nami skontaktować na kilka sposobów:

 •     telefonicznie: 22 354 50 00.
 •     mailowo na adres: info@4lifedirect.pl
 •     osobiście w naszej placówce od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Nasi konsultanci czekają na Twój kontakt.

W każdej chwili możesz zrezygnować z polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli chcesz z niej zrezygnować, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00.

Tak. Siedziba 4Life Direct znajduje się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie.

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie to wypłata dokonywana przez firmę ubezpieczeniową na rzecz osób uposażonych ubezpieczonego po jego śmierci. Wypłata ta zapewnia wsparcie finansowe osobom uposażonym w polisie.

Ubezpieczenie na życie można kupić za pośrednictwem 4Life Direct

Świadczenie zlecamy do wypłaty w terminach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego produktu znajdziesz tutaj.

Rodzaj i liczba dokumentów zależy od zawartej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyłączeń. Listę wyłączeń znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wyłączenia to zdarzenia, które zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności za wypłatę świadczeń.

Składkę ubezpieczeniową możesz opłacić na różne sposoby. Dla spokoju i wygody klientów posiadających polisy zawarte za pośrednictwem 4Life Direct przygotowaliśmy kilka opcji płatności, w tym:

 • Polecenie zapłaty: bank automatycznie dokonuje comiesięcznych płatności w terminie wyznaczonym przez ubezpieczającego.
 • Przelew bankowy: istnieje również możliwość samodzielnego dokonywania płatności, przelewem bankowym na wskazane konto.
 • PayU: można również dokonać płatności za pośrednictwem PayU.
 • Składkę można opłacić także za pomocą blankietu otrzymanego od 4Life Direct, który można wykorzystać do opłacenia składki w najbliższej placówce Poczty Polskiej, oddziale banku lub innym punkcie przyjmowania wpłat.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności dostępne są w dokumentacji polisy.

Ubezpieczyciel zapewnia ochronę przez cały okres opłacania składek przez klienta. Jeżeli klient przestaje płacić składki lub rezygnuje z polisy, wówczas ta ochrona się przestaje obowiązywać.

Tak. Nawet jeżeli posiadasz ubezpieczenie w innej firmie, możesz kupić dodatkowe ubezpieczenie. Możliwe jest również posiadanie ubezpieczenia na życie i zdrowotnego – nie wykluczają się one wzajemnie.

Możesz sprawdzić, czy składka ubezpieczeniowa jest opłacona, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 354 50 00.

Chcesz kupić ubezpieczenie na życie, ale masz jeszcze jakieś pytanie?

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 354 50 00. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi konsultantami znajdziesz satysfakcjonującą Ciebie odpowiedź czy rozwiązanie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Ubezpieczenie na życie to umowa pomiędzy Tobą, a firmą ubezpieczeniową. Płacisz składkę w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpi w trakcie trwania umowy, świadczenie z tytułu śmierci wypłacone zostanie osobom uposażonym.

Ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę Twoim bliskim w przypadku Twojej śmierci. Pomaga ono pokryć takie wydatki jak np.:

 • koszty pogrzebu,
 • długi i inne zobowiązania,
 • wydatki na życie.

Zadbaj o swoich bliskich z Ubezpieczeniem na życie za pośrednictwem 4Life Direct.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia na życie, które zawierane jest na czas nieokreślony. Zapewnia ono ochronę do końca życia, jeśli opłacane są składki.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie jest bardziej powszechne, ponieważ zapewnia świadczenie osobom uposażonym na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Polisa „Moi Bliscy” jest rodzajem bezterminowego ubezpieczenia na życie. Chroń swoich bliskich już dziś, kup ubezpieczenie na życie już teraz.

Terminowe ubezpieczenie na życie to umowa pomiędzy ubezpieczającym, a ubezpieczycielem. Taka umowa opiera się na świadczeniu ochrony w określonym terminie i nie jest bezterminowa. Ubezpieczony na życie posiada ochronę ubezpieczeniową przez określony czas, na przykład 5 lat. Jeżeli w tym czasie nastąpi zdarzenie na wypadek którego kupiono polisę, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze osobom uposażonym.

Polisa dostępna za naszym pośrednictwem  – „Pomyśl o przyszłości swoich bliskich”  to ochrona, w której umowa zawierana jest na 5 lat. Istnieje możliwość kontynuowania ubezpieczenia na kolejne 5-letnie okresy, aż do ukończenia 80. roku życia.

Zabezpiecz swoich bliskich już dziś, kup ubezpieczenie na życie już teraz.

Poniżej przedstawiamy dwa sposoby, jak można się skontaktować z 4Life Direct w celu kupienia ubezpieczenia na życie:

 1.     Wypełnij formularz online – Uczyniliśmy proces uzyskania wyceny składki w  ubezpieczeniu na życie znacznie łatwiejszym. Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz. Jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe.
 2.     Zadzwoń do nas już dziś! – Jeżeli wolisz do nas zadzwonić, możesz skontaktować się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 007 750. Nasza placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Skontaktuj się z 4Life Direct już dziś, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach na życie dostępnych za pośrednictwem 4Life Direct.

Takie ubezpieczenie to rodzaj ochrony, która trwa do końca życia. Dzięki ubezpieczeniu na życie masz zapewnioną ochronę, która trwa do końca życia ubezpieczonego, o ile składki są opłacane w terminie Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu do końca życia.

Uposażony to osoba wyznaczona do odbioru wypłaty świadczenia z polisy, zgodnie z zawartą umową.

Ubezpieczający lub właściciel polisy to osoba lub podmiot, który jest właścicielem polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz polisy ma przywilej korzystania z praw określonych w polisie.

Składka na ubezpieczenie na życie to kwota pieniędzy, którą płaci się ubezpieczycielowi w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Tak długo jak opłacane są składki, ochrona jest ważna, a osoby uposażone otrzymają wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową.

Koszt składki na ubezpieczenie na życie jest różny w zależności od kilku czynników.

Wysokość miesięcznej składki zależy od:

 •             wybranego ubezpieczenia,
 •             wieku osoby ubezpieczonej
 •             wybranego wariantu (indywidualny lub z partnerem),
 •             wybranej sumy ubezpieczenia.

Składka w bezterminowym ubezpieczeniu na życie „Moi Bliscy” zaczyna się od 70zł.

Ubezpieczenie na życie zapewnia Twoim uposażonym wypłatę świadczenia  na wypadek Twojej śmierci. Jeżeli masz ubezpieczenie na życie, osoby które wskażesz otrzymają wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia. Po Twojej śmierci, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie może zostać wykorzystane na wszelkie wydatki Twoich bliskich. Ubezpieczenie na życie zapewnia Twojej rodzinie wsparcie pieniężne w przypadku Twojej śmierci. Poniżej znajduje się lista niektórych rzeczy, na które można przeznaczyć świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie: 

 •             koszty pogrzebu,
 •             pożyczki,
 •             zadłużenie z tytułu kart kredytowych,
 •             rachunki medyczne,
 •             opłaty za edukację,
 •             oszczędności na emeryturę. 

Zabezpiecz swoją rodzinę już dziś.

Ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy” zapewnia ochronę i wsparcie finansowe dla wskazanych przez Ciebie najbliższych osób. Suma ubezpieczenia może wynieść nawet do 50 000 zł. Jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacone świadczenie może wynieść trzykrotność sumy ubezpieczenia, czyli do 150 000 zł.

Tak, jeżeli masz dzieci, warto kupić ubezpieczenie na życie. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa to nie tylko dbanie o ich bieżące potrzeby. To także przygotowanie się na ich przyszłe potrzeby.

Rozmowa z rodziną o ubezpieczeniu na życie jest bardzo ważna. Należy poinformować rodzinę i osobę uposażoną, że kupiło się polisę. Bez tej informacji wskazany przez Ciebie uposażony może nie wiedzieć o danej polisie i nie będzie mógł zgłosić roszczenia.

Tak. Warto kupić ubezpieczenie na życie dla swoich rodziców, ale tylko wtedy, gdy wyrażą oni na to zgodę. Kupienie ubezpieczenia na życie dla rodziców może zapewnić im i tobie spokój o wsparcie finansowe w przyszłości, gdy jednego z nich zabraknie. Świadczenie można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów pogrzebu lub inne ważne wydatki.

Wyłączenia z ubezpieczenia na życie odnoszą się do zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu śmierci. Do częstych przykładów należą m.in.:

 • działalność nielegalna lub przestępcza,
 • wprowadzenie w błąd.

Ubezpieczenie na życie zawarte za pośrednictwem 4Life Direct obowiązują na całym świecie. Nie ma znaczenia, gdzie doszło do śmierci osoby ubezpieczonej.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem 4Life Direct?

 • Brak kwestionariuszy i badań w ubezpieczeniu „Moi Bliscy”. Nie zadajemy pytań o Twój stan zdrowia.
 • Umowy bezterminowe lub terminowe.
 • Stałe składki: w trakcie trwania umowy składki nie ulegają zmianie.
 • Zlecenie wypłaty świadczenia w 24h (dni robocze) od rozpatrzenia roszczenia.
 • Dla kobiet i mężczyzn w wieku 40-85 lat.

Tak, możesz kupić ubezpieczenie na życie online. Kliknij tutaj i złóż wypełnij formularz. Jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Jeżeli wolisz do nas zadzwonić, to możesz skorzystać z bezpłatnego numeru infolinii: 800 007 750. Nasza placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00

Terminowe ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę na określony czas. Bezterminowe ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę do końca Twojego życia.

Wysokość potrzebnej sumy ubezpieczenia na życie zależy od Twojej sytuacji. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia na życie warto porozmawiać z doradcą. Skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 750.

Tak, w każdej chwili możesz dokonać zmian w swoim ubezpieczeniu na życie. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, by dowiedzieć się więcej. Konsultanci dostępni są telefonicznie pod numerem 22 354 50 00.

Tak, w każdej chwili możesz zrezygnować z ubezpieczenia na życie.

Tak, możesz kupić ubezpieczenie na życie za pośrednictwem 4Life Direct, jeżeli cierpisz na przewlekłe schorzenia.

Tak, możesz kupić ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy” za pośrednictwem 4Life Direct, również wtedy, gdy cierpisz na poważną chorobę.

Tak. Możesz w każdej chwili zmienić osobę lub osoby uposażone w swoim ubezpieczeniu na życie.

Właściciel polisy może w każdej chwili zmienić uposażonych. O takiej zmianie należy powiadomić ubezpieczyciela w formie pisemnej. W przypadku umowy zawartej na rzecz innej osoby, zmiana uposażonego wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.

Tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś posiadał kilka polis ubezpieczenia na życie.

Tak, jest to możliwe, aby kupić ubezpieczenie na życie dla kogoś innego. W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.

Możesz zgłosić roszczenie na jeden z następujących sposobów: 

 • Telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta: 22 354 50 00,
 • wysyłając e-mail na adres: info@4lifedirect.pl lub odszkodowania@4lifedirect.pl
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
 • osobiście.

Wiemy, jak ważne jest szybkie wsparcie pieniężne w trudnych sytuacjach. Dlatego w ubezpieczeniu na życie „Moi Bliscy”  wypłata świadczenia z tytułu śmierci jest zlecana w ciągu 24 godzin (dni robocze) od rozpatrzenia roszczenia.

Wypłata świadczenia odbywa się na wniosek osoby uposażonej. Uposażony powinien dostarczyć niezbędną dokumentację. Procedura została szczegółowo przedstawiona w zakładce „Zgłaszanie roszczeń”.

Po śmierci bliskiej osoby ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł. Może to nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Ubezpieczenie na życie zawarte za pośrednictwem 4Life Direct pozwala wybrać sumę ubezpieczenia adekwatną do Twoich potrzeb, nawet do 50 000 zł.

Tak, oczywiście. W każdej chwili możesz złożyć wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia na życie. W tym celu skontaktuj się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.

Stała składka ubezpieczenia na życie to składka, która jest taka sama przez cały okres obowiązywania umowy. Po kupieniu danej polisy, składka pozostanie taka sama przez cały okres trwania umowy.

Składka nie wzrasta przez okres trwania umowy. Jedynie Klient może zadecydować o jej podwyższeniu, np. składając wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia lub decydując się na rozszerzenie ochrony.

Istnieje możliwość wskazania dowolnej osoby jako uposażonego w ubezpieczeniu na życie, nie muszą to być członkowie rodziny. Możesz też zmienić uposażonych w dowolnym momencie. Należy powiadomić firmę o takiej zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.

Ubezpieczyciel zapewnia ochronę przez okres za który jest opłacona składka. Jeżeli Klient rezygnuje z ubezpieczenia  i przestaje opłacać składki, ta ochrona przestaje obowiązywać, a wpłacone składki nie ulegają zwrotowi ze względu na to, że przez dany okres czasu osoba ubezpieczona była objęta ochroną na wypadek zdarzenia, na które kupiona została polisa.

Składki w ubezpieczeniu na życie są przystępne cenowo. Zespół 4Life Direct Sp. z o.o. może wycenić je w oparciu o Twoje indywidualne potrzeby. Skontaktuj się z 4Life Direct już dziś, aby kupić ubezpieczenie na życie.

Tak, można kupić ubezpieczenie na życie będąc emerytem. Ubezpieczenie na życie można kupić nawet po osiemdziesiątce (do 85. roku życia).

Kup ubezpieczenie na życie już dziś.

Ubezpieczenie na życie dla emerytów to ubezpieczenie, które mogą kupić:

 • osoby będące na emeryturze,
 • bliscy, którzy chcą ubezpieczyć emeryta.

Za pośrednictwem 4Life Direct można kupić bezterminowe ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy” aż do 85. roku życia.

Przed zakupem ubezpieczenia na życie, dobrze jest wiedzieć co dokładnie obejmuje polisa i jakie są ogólne warunki ubezpieczenia. Informacje dotyczące ubezpieczeń można uzyskać m.in. kontaktując się z 4Life Direct poprzez bezpłatną infolinię 800 007 750.

Suma w polisie na życie będzie zależała od Twojej indywidualnej sytuacji. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości świadczenia w ubezpieczeniu na życie należy wziąć pod uwagę sytuację finansową. Należy też uwzględnić wszelkie zaległe długi lub zobowiązania, takie jak np.:

 • hipoteka,
 • pożyczki samochodowe i inne,
 • zadłużenie z tytułu kart kredytowych.

Należy pamiętać, że potrzeby w zakresie ubezpieczenia na życie mogą z czasem ulec zmianie. Wraz ze zmianą sytuacji finansowej może zaistnieć potrzeba dostosowania zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę w razie wypadku. Dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymane pieniądze z odszkodowania będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na pokrycie kosztów:

 • usług medycznych.
 • sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • dostosowania domu do nowych potrzeb.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może kupić każdy obywatel Polski w wieku od 18 do 70 lat.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to umowa na 5 lat. Po 5 latach możesz kontynuować umowę na kolejne 5 lat (możliwość aż do 80. roku życia).

Ochrona Szpitalna zapewnia ochronę finansową w przypadku hospitalizacji.

Środki otrzymane z ubezpieczenia Ochrona Szpitalna możesz przeznaczyć na dowolny cel. Możesz wykorzystać te pieniądze np. na: 

 • rehabilitację,
 • pokrycie dodatkowych kosztów leczenia,
 • zakup leków i suplementów.

Karencja trwa przez okres 6 miesięcy bezpośrednio po zawarciu umowy i obejmuje nowo nabyte choroby. W tym czasie osoba ubezpieczona nie jest objęta ochroną, chyba że zdarzenie nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 50 00.

Ochrona Szpitalna jest ważna. Zapewnia Ci wsparcie finansowe w postaci dziennego świadczenia przez okres, kiedy jesteś w szpitalu.

Pobyt w szpitalu może być kosztowny, zwłaszcza jeżeli trzeba w nim spędzić wiele nocy. Możesz być chory i potrzebować hospitalizacji. Możesz ulec wypadkowi i potrzebować hospitalizacji. Kto pokryje te koszty? Ochrona Szpitalna pomoże Ci pokryć dodatkowe wydatki związane z koniecznością pobytu w szpitalu ponieważ jest wypłacane świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Świadczenie jest naliczane od pierwszego dnia pobytu w szpitalu nie licząc dnia wypisu, do 20 dni w przypadku jednej choroby lub wypadku.

Ochrona dla dziecka zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego dziecka. Ubezpieczenie „Ochrona dla Dziecka” zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku, gdy ubezpieczone dziecko:

dozna uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
będzie przebywać w szpitalu (na terenie Polski).

Możesz kupić ubezpieczenie dla dziecka w wieku od 1 do 17 lat. Polisa wygasa, gdy dziecko osiągnie wiek 21 lat.

Ochrona dziecka jest ważna. Świadczenie z polisy Ochrona dla Dziecka  możesz przeznaczyć na  pokrycie rachunków medycznych, jeżeli dziecko zostanie poszkodowane w wyniku wypadku.

Świadczenie z Ochrony dla dziecka możesz przeznaczyć na różne wydatki, w tym:

 • rehabilitację Twojego dziecka.
 • sprzęt medyczny,
 • leczenie Twojego dziecka,
 • wszelkie inne opłaty.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych za pośrednictwem 4Life Direct ubezpieczeniach?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Wypełnij formularz, by uzyskać bezpłatną rozmowę z konsultantem, który pomoże Tobie dobrać odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie.

kobieta i mężczyzna czytają informacje

Poznaj swoją składkę

Polisa na życie dla osób w wieku 40-85 lat.

Klikając w przycisk „Chcę poznać składkę” wyrażasz zgodę na telefoniczny lub e-mailowy kontakt od 4Life Direct Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty marketingowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na kontakt w sprawie zgłoszenia.